Fantasmagorium

Autor: D.J. Orlovský
Hlavní postavy: Selvagion, Zaltais
Shrnutí: Svěřte paladinovi něco
Poznámka: Dopsáno říjen 2012

Mula

Bok ho bolel, jako čert a s každým nádechem mu cítil, jak se mu polámaná žebra zapichují do hrudi. Cesta z jeskyně byla kvůli tomu dvakrát tak dlouhá. Léčiný lektvar sice zastavil kvácení a napravil nejhorší škody, ale stejně ho několik dní v chrámu nemine.
Při tom pomyšlení se mu rty zkroutily. Alda, tedy arcikněžka Alda, měla otrvaný zvyk promlouvat pacientům do duše a vrtat se všem do života. Vypadal snad, že to potřebuje?
Již vidělsvětlo na konci tunelu. Odpočine si a pošle paladina, aby naložil dračí poklad a přinesl dračí hlavu. To bude Siva koukat. Nebyl to sice dospělý drak, ale i tak žádný elf sám, jediný neskolil draka. To by bylo, aby mu nepadla konečně kolem krku.
Vybelhal se z jeskyně a hejno vran se s rozčileným krákáním zvedlo a odletělo. Mula, která jim měla pomoct odvézt zlato, ležela na boku. Nohy jí trčely do stran a hlavu měla téměř oddělenou od těla a rozervaný bok, na němž hodovaly vrány. Ty se znovu slétávaly, posedávaly v uctivé vzdálenosti a ostrým hlasem si stěžovaly.
„Táhněte, potvory!“ obořil se na ně Zaltis vztekle.
Najít paladina nebylo těžké. Podle stop drápů a zubů na mule, ho ani nepřekvapilo, že ho našel zle potrhaného od harpyjí.
„Proč zrovna já musím pracovat s idiotem,“ povzdechl si útrpně a začal se přehrabovat v batohu. „Nejspíš se jim to snažil rozmluvit.“
Vyndal svitek oživení a zadíval se mulu.
„Víš, Selvagione, tvoje jediné štěstí je, že sám to zlato neodnesu a mula oživit nejde.“

Konec

Komentáře

Na těchto stránkách nevzniklo nic za účelem zisku. Kánon originálních děl je majetkem jejich právoplatných autorů. Na druhou stranu všechno ostatní je majetkem naším, proto nešiřte nic z těchto stránek bez souhlasu autora.
Design by D.J. Orlovský