Fantasmagorium

Autor: D.J. Orlovský
Hlavní postavy: Zaltais
Shrnutí: Proč vlastě Zaltais tolik touží po statném koni
Poznámka: Dopsáno leden 2013

Opilý kůň

Stráž se znuděně opírala o halapartnu. Když tu se z hradeb ozvalo: „Jez – dec. Hele, chlapi, je nějakej divnej.“
Velitel hlídky vystoupal nahoru, aby se podíval, co je na jezdci tak zvláštního. A skutečně velký černý kůň, už zdálky statný válečný hřebec, kráčel, co noha nohu mine a potácel se přitom z jedné strany cesty na druhou.
„Přiveďte kněžky, připravte vodu a obvazy!“ rozkázal velitel hlídky. „Drowové opět udeřili, ale poprvé to někdo přežil. Teď už kapitán nebude moc tvrdit, že to byli jen bandité!“
Když jezdec dojel na dohled od brány, dva strážní k němu přiběhli, aby raněnému pomohli ze sedla. Těsně před koněm se však zarazili. Kněžka z Labirova chrámu zůstala stát opodál a nakrčila nosík.
Zaltais se v sedle naklonil dopředu ještě víc, až padl na koňskou šíji. Táhlo to z něj jako ze sudu vína.
„Řídí on,“ sdělil Zaltais muži zákona a poplácal koně.
Velitel hlídky se podmračeně podíval na Zaltaise a pak si prohlédl koně, který měl zjevně problém stát rovně a nohy se mu tak všelijak pletly a rozjížděly.
„U všech bohů, ten kůň je ožralej taky!“

Konec

Komentáře

Na těchto stránkách nevzniklo nic za účelem zisku. Kánon originálních děl je majetkem jejich právoplatných autorů. Na druhou stranu všechno ostatní je majetkem naším, proto nešiřte nic z těchto stránek bez souhlasu autora.
Design by D.J. Orlovský