Fantasmagorium

originál
Autor: GMTH
Překlad: sssnake
Hlavní postavy: Lucius Malfoy/ Harry Potter
Shrnutí: Harry si ke svému vězniteli vytvoří pozitivní vazbu.
Poznámka: Volně navazuje na povídku Postižený Stockholmem
Pozn. Překladatele: Děkuji Severce S. Rogueové. Ona bude vědět zač.

Dostatečný důkaz

„Co bys udělal, abys mě potěšil, Harry?“ zavrněl Lucius. Jeho dotek na Harryho chvějícím se těle pálil, jeho dech na citlivé pokožce Harryho krku působil jako žhavé polaskání. Ruce mladšího muže se sevřely sebezapřením, jelikož nebyl schopný Luciusovi dotek oplatit.

„Cokoli,“ zašeptal Harry. To byla odpověď, kterou vždycky dával, která byla očekávána. To ale nebyl jediný důvod, proč to řekl. Ne. Myslel to tak. Udělal by cokoliv, o co by Lucius požádal, cokoli, co by bylo přijato a porušeno způsobem, kterým to uměl jedině Lucius.

„Je snadné něco slíbit.“ Harry se zachvěl, když mu Lucius ta slova vydechl do ucha. „Ale už ne tak snadné to dodržet.“

„Není dostatečný důkaz, že co jsem řekl, jsem tak i myslel?“ zeptal se Harry jemně. Svá slova doprovázel gesty, jak mu to jen kožený pásek ve tvaru písmene Y, který zdobil jeho tělo, dovoloval. Obě horní ramena koženého pásku byla spojena se zlatými kroužky, kterými byla propíchnuta napjatá kůže bradavek, spodní pak provléknuto podobným kroužkem, který objímal špičku penisu. Bude ten postroj nosit do konce svého života; kroužky byly magické. Nemohl je odstranit nikdo kromě Luciuse. Harry je nenáviděl. Ošklivil si způsob, kterým vadily jeho oblečení při vzácných příležitostech, kdy nějaké měl. Odmítal však požádat Luciuse, aby je dal pryč. To nepohodlí stálo za to, aby staršímu kouzelníkovi dokázal naprosté odevzdání, nepřekonatelnou *potřebu* blízkosti druhého muže.

„Ne,“ odpověděl Lucius. Zprudka zatahal za kožený postroj. Ostré hroty bolestivé extáze se roztančily všemi třemi zónami potěšení. Harryho paty tloukly a bubnovaly do matrace, když se jeho penis začal plnit krví. Lucius se usmál a zatahal znovu, tentokrát silněji. Pozoroval, jak se jeho mladý milenec svíjí. Harryho bolest a potěšení přiživilo Luciusovo vlastní vzrušení.

„Pak tedy jak…“ zamumlal Harry bez dechu, když se kroužky znovu rozhýbaly, „… jak ti to mohu dokázat?“

„Existuje způsob,“ zašeptal Lucius promyšleně, „pokud jsi ochotný.“

„Cokoli chceš, Luciusi,“ zalapal Harry po dechu.

„Výborně,“ broukl Lucius. „Podíváme se, jestli to myslíš upřímně.“ Zvedl hůlku a zamumlal kouzlo, které uvolnilo pouta na Harryho zápěstí. „Nahoru. Na kolena. Chyť se čela postele.“

Harry se pohyboval tak rychle, jak jen mu to bolavé svaly dovolily, a naaranžoval se přesně podle Luciusova příkazu. Následovalo další jemně vyslovené kouzlo a jeho zápěstí byla znovu připoutána, tentokrát k čelu postele. Lucius se natáhl přes Harryho a provlékl kožený pásek, který křižoval jeho trup, očkem ve zdi. Když Lucius chytil Harryho za boky a vrátil ho do předchozí pozice, pásek se napjal. To vymámilo z hrdla mladého kouzelníka zavrčení a řetízek kapiček ze špičky napjatého penisu.

Lucius Harryho rychle připravil prsty zvlhčenými dalším kouzlem. Pak se do něj surově vecpal a začal se pohybovat. Rychlými a hlubokými přírazy šukal Harryho chtivou zadnici. Pokaždé svůj penis zcela vytáhl a pak se znovu ponořil hluboko do Harryho těla. Harry nechal hlavu klesnout na prsa a sevřel dřevěné čelo chvějícími se prsty. Snažil se zklidnit a minimalizovat tak pohyb kroužků. Když Luciusovy přírazy získaly na intenzitě, veškerá Harryho snaha přišla vniveč. Každý kousek Harryho těla byl v jednom ohni. Bylo to nádherné a neuvěřitelné, a on se tomu zcela poddal. Prosil Luciuse, aby mu dal víc, aby zrychlil, aby byl tvrdší. Po těle mu stékal pot, kroutil se a vycházel vstříc Luciusovým bokům. Když starší kouzelník ovinul své dlouhé jemné prsty okolo Harryho penisu, stačilo pár rychlých pohybů a jeho tělo vybuchlo v ochromujícím orgasmu.

A Lucius pokračoval ve svém útoku. Ve chvíli, kdy se na Luciusovu dlaň vyřinuly i poslední zbytky Harryho semene, ho Lucius uvolnil. Harry se o něj bezvládně opřel. O chvíli později ucítil na hrudi chladný dotek Luciusovy hůlky. Starší muž špičkou hůlky střídavě laskal Harryho naběhlé bradavky, jimiž mu do těla vysílal chvění magie. Zpomalil pohyby boků.

„Avada K…“ zašeptal Lucius pomalu Harrymu do ucha. Špičku hůlky tiskl Harrymu k srdci.

Když si Harry uvědomil, k čemu se Lucius chystá, nádherný opar dozvuků orgasmu zmizel rychleji, než by to dokázala jakákoli zlatonka. Strnul. Horečnatě se proti němu prohnul ve snaze staršího kouzelníka odstrčit. „Luciusi!“ zakňoural, „co to děláš?!“

„Podrobuji zkoušce tvůj slib,“ odpověděl Lucius věcně a ustal v pohybech. „Řekl jsi, že bys udělal cokoli, abys mě potěšil.“

„Nemyslel jsem… Nikdy jsem nemyslel…“ Harry nebyl v panice schopný dát svým myšlenkám slovní podobu. Srdce mu nevyzpytatelně bilo a on si byl jistý, že kdyby hluboko v něm nebyl Luciusův penis, ztratil by kontrolu nad svými útrobami. Jeho prosby získaly jiný rozměr, jakmile se mu po tvářích začaly koulet slzy. „Prosím, Luciusi, ne…“

Lucius podrážděně vydechl. „Varoval jsem tě, že slib je lehčí vyslovit, než dodržet.“

„Ach bože… ne…“

„Dobře tedy,“ zavrněl Lucius nebezpečně hedvábným tónem. „Příště, až ti položím stejnou otázku, očekávám, že budeš připravený mi nabídnout mnohem reálnější odpověď. Crucio!“

Každý sval v Harryho těle byl napjatý a zaťatý, když do běla rozžhavená bolest rvala jeho duši na dva kusy. Luciusův křik se smísil s Harryho, když se svaly mladšího kouzelníka sevřely kolem celé délky Luciusova penisu a přivedly ho tak na vrchol. Jakmile si byl jistý, že ani ta poslední kapka jeho semene nepřišla nazmar, zrušil kletbu.

„Zklamal jsi mě, Harry,“ zachraplal Lucius, když se odtáhl.

Harry nemohl odpovědět. Jeho nervy byly příliš podrážděné a myšlenky příliš zmatené, že nebyl schopný zformulovat odpověď nebo dokonce pochopit, co vlastně cítí. Když ho Lucius uvolnil z pout, zhroutil se na postel. Zalykal se slzami. Až dlouho poté, co Lucius odešel, dokázal pojmenovat emoce, které mu rozbouřily nitro.

Zklamal i sám sebe.

Konec

Komentáře

Na těchto stránkách nevzniklo nic za účelem zisku. Kánon originálních děl je majetkem jejich právoplatných autorů. Na druhou stranu všechno ostatní je majetkem naším, proto nešiřte nic z těchto stránek bez souhlasu autora.
Design by D.J. Orlovský