Fantasmagorium

originál
Autor: fbowden
Překlad: Severka S. Rogueová
Hlavní postavy: Severus Snape/ Potter
Shrnutí: V zápalu vášně se člověk snadno přeřekne…
Poznámka: beta-read Chryséis

Tak velkorysý

Severus nespatřil napnutí svalu, jehož pohybem Potter za sebou zabouchl dveře. Pocítil ale tlakové vlny, které otřásly každičkým atomem kamenných stěn, a uslyšel, jak se dřevěná zárubeň na protest rozštípla, na své vlastní oči to ale neviděl.

Neviděl kapky slin, které se rozzlobeně rozprskly, když těsně před svým bouřlivým odchodem Potter proklel Severusův nitrozpyt. Slyšel chlapcův hlas, hluboký a nebezpečný, jak chrlí všechny možné kletby, a na krku cítil kapičky slin, jak dopadaly na obnaženou pleť, ale na své vlastní oči je neviděl.

Severus proklel svou vlastní hloupost, že Potterovi dovolil, aby přivázal jeho nahé tělo k posteli a přes oči mu upevnil hedvábný pás. Nikdy předtím na podobnou žádost nepřistoupil, nikdy by o tom ani nezauvažoval, kdyby nebyl tak zaslepeně zamilovaný do chlapce s nepoddajnou černou kšticí. Křehké mladé tělo dokáže mít na člověka podivný vliv.

Nejistý, kolik času uplynulo od doby, kdy ten spratek zmizel, nebo čím to bylo způsobeno, Severus se zabýval přemítáním o vhodném trestu, plánoval každou podrobnost s takovým soustředěním, že již necítil kov, rozedírající jeho zápěstí, ani postupné vlhnutí pásu, který dráždil jeho oči až k slzám.

Z chladu sklepení mu již dávno naskákala husí kůže a Severus si představoval, jak mu tělo krvácí až do morku kostí. Když znovu zkoušel svá pouta, náhle ztuhl při zvuku přibližujících se kroků.

Severus odmítl teplému vlhkému jazyku přístup mezi své rty, nevzal na vědomí omluvu, zamumlanou do jeho studených, tvrdých bradavek, které se tyčily pouze chladem; zcela jistě to nebylo vzrušením. Ignoroval malé, naolejované ručky, které přiměly jeho penis znovu k tvrdosti a nevydal naprosto žádný zvuk, když si na něj chlapec nasedl a začal vlnit kyčlemi. Severus zaťal zuby tak silně, že byl přesvědčený, že mu asi praskla stolička, ale nadále předstíral, že si nevšiml, jak perfektně jaho pták klouzal dovnitř a zase ven, jak byl útulně vklíněn mezi těsnými, svraštělými stěnami a naprosto přehlížel, jak slastným způsobem kroužek stahujícího se svalu objímal kořen jeho namáhané erekce.

Severus nepřipustil, aby chlapcovo hlasité sténání destabilizovalo jeho nehybný obličej, dokonce ani když mu na vrcholu výkřiku na břicho vystříknul teplý proud a stékal dolů, kde se zachytil v hustém ochlupení. Nevydal ze sebe o mnoho víc než povrchní zavrčení, když se jeho vlastní koule pevně stáhly a vypustily do svírajícího se kanálu proud husté tekutiny. Rychlé vzdechy, které zaplnily vzduch, také zcela jistě nepocházely z jeho plic. Severus nezareagoval na rozvázání svých pout ani na jas světla, když mu byl z očí sundán solí pokrytý pás.

Ale něžné zašeptání do ucha mu zrychlilo dech a zdvojnásobilo srdeční tep. Jeho jmenovec už byl dávno pryč ale jemu ještě bolestvivě odeznívala slova, která objasnila chlapcův náhlý rozhořčený odchod.

“Příště, jestli si mě spleteš s mým otcem, už tolik velkorysý nebudu.”

Konec

Komentáře

Na těchto stránkách nevzniklo nic za účelem zisku. Kánon originálních děl je majetkem jejich právoplatných autorů. Na druhou stranu všechno ostatní je majetkem naším, proto nešiřte nic z těchto stránek bez souhlasu autora.
Design by D.J. Orlovský