Fantasmagorium

Autor: D.J. Orlovský
Shrnutí: Fejetonna téma ticho
Poznámka: Dopsáno v roce 2004

Vědecká přednáška na téma ticho

Z fyzikálního hlediska by se dalo říct, že ticho je stav, kdy zvuk klesne pod určitý práh slyšitelnosti. Stejně jako teploty absolutní nuly je nemožné dosáhnout absolutního ticha.
Z hlediska praxe je to stav, kdy se úspěšně skryjete před ukecaným příbuzenstvem, dotěrným sousedem, otravným domácím mazlíčkem či umlčíte ještě otravnějšího sourozence.
Vznik ticha je proces různě dlouhý a těžko předpověditelný. Je řízen zákonem schválnosti a podlého vlivu mnoha faktorů.
Ticho se dělí na dvě základní skupiny: spontánní a řízené. Typy řízeného ticha jsou dva. První, více užívaný, ale často neefektivní způsob je pořádání. Takových požádání je spousta od „byl byste prosím potichu“ přes důraznější „mlč“ až po více či méně obhroublé výrazy, které z mnoha důvodů prezentovat nebudu. Pokud o to ovšem stojíte, zeptejte se sprostějších lidí nebo někoho šeredně vytočte. Druhý způsob je sice efektivnější, ale poněkud drastický. Zahrnuje roubíky, ucpávky a v poslední řadě vyoperování jazyka či hlasivek. Jen se přiznejte, kolik z vás chtělo alespoň jednou vyzkoušet něco takového třeba na sourozenci. Každý druhý! A ti první stejně lžou. Ticha spontánní jsou přeci jen o něco bohatší. Řadíme sem tak zvané „ticho před bouří“, což je snaha docílit napětí a umocnění následujícího projevu, často citelně neverbálního. Potom tu máme „ticho nitkové“, kdy mluvíte, mluvíte a…………najednou ztratíte nit. Dalším typem spontánního ticha je „ticho trapné“. Je dosti časté a většinou ho doprovází barevné signály. „Ticho šokové“ se liší tím, že měníte barvy proto, že jste se zapomněli nadechnout. Běžné je pak „ticho zoufalé“. Projevuje se pocením, dutým chrastěním v hlavě a vzniká hlavně při zkoušení například z chemie, kde vzniká reakcí bůh-ví-čeho s bůh-ví-čím. Reakce je značně exotermická. POZOR! S některými druhy pedagogů tvoří značně výbušnou směs.
Vraťme se ještě k otázce absolutního ticha, která byla zmíněna už na začátku. Nejblíže k absolutnímu tichu má ticho ve vesmíru. I když by se dalo spekulovat o tom, jak tiše se kolem vás přežene rozdováděný kus ledu a skály, který nazýváme Haleyovou kometou. Na druhou stranu kometu nepotkáte každý den. Absolutní ticho? Dokážeme si to vůbec představit v dnešní moderní, šumící době? A nebo se máme ptát: chceme si to představit? Děsivé pomyšlení, že neuslyšíte toho krásného kluka od vedle, právě když vám říká, jak moc vás zbožňuje, že? Mimochodem, to stejně neuslyšíte, důvodem bude právě absolutní ticho. To jsem ale v trochu jiném odvětví, hádám, že paranormální jevy nebo něco takového.
Základní definice ticha ještě nebyla stanovena. Zdá se, že jde o jev do jisté míry subjektivní…
„ Co vy tam vzadu! Ano, vy!! Nemůžete být chvíli zticha?! Já se tu namáhám a vy se tam vesele bavíte! Vy tu přeci nemusíte být! Když vás to nebaví, tak jděte ven, ale bude tady TICHO!!!!“

V této fázi bylo nutné přednášku přerušit a obnovit ve třídě klid. Přednáška o tichu bude pokračovat, až bude ve třídě ticho. Děkujeme za pochopení.

Konec

Komentáře

Na těchto stránkách nevzniklo nic za účelem zisku. Kánon originálních děl je majetkem jejich právoplatných autorů. Na druhou stranu všechno ostatní je majetkem naším, proto nešiřte nic z těchto stránek bez souhlasu autora.
Design by D.J. Orlovský