Fantasmagorium

Autor: D.J. Orlovský
Námět: Májimka
Hlavní postavy: Severus Snape/ Claudie Snapeová, Severus Snape/ Nefas Snapeová
Shrnutí: Severus Snape zašel už příliš daleko. Cesty zpátky není. Může jen vpřed
Poznámka: Navazuje na Zakázané ovoce
Dopsáno v roce 2004

Zakázané ovoce II

Pohupoval se bříškách chodidel agilní a připravený na všechno. Dýchal pravidelně a klidně. Přimhouřil oči jako šelma připravená k útoku. Jeho soupeř byl zkušenější, ale on byl mladší, rychlejší, lepší. Elegantně se vyhnul oslnivému záblesku, ale ani tentokrát nezaútočil. Vědom si četného publika, snažil se, aby jeho pohyby byly nenucené, ladné, jako by to pro něj byla jen hra. Starší kouzelník zasyčel několik nadávek a znovu zaútočil. Tentokrát vytvořil magický štít a kouzelník se musel sklonit před vlastním odraženým útokem. Okamžitě vyslal další silnou kletbu, ale on už byl dávno pryč. Kouzelník se otáčel a jen koutkem oka zachytil pohyb. Pak vyšlehl rudý záblesk a kouzelník zavyl. Jeho hůlka dopadla nehlučně na kamennou podlahu. Kouzelník se chytil za zlomenou ruku a schoulil se na zemi. Bylo po boji.
Simon Snape se díval na mladého kouzelníka s nevěřícným výrazem. Nikdy by si nepomyslel, že zemře rukou svého vlastního syna. Na chvíli pocítil obdiv k tomu mladíkovi, že je tak dobrý, že ho dokázal porazit. Pak ale Simona opět ovládla jeho nenávist.
Severus Snape najednou od svého otce ustoupil. 
„Zabij ho,“ zašeptal Voldemort ze svého trůnu mrazivým hlasem.
Severus se podíval svému Mistrovi do očí. Jediný snesl pohled těch nelidsky studených očí. A pak pomalu zavrtěl hlavou. Trůnním sálem proběhl mezi přihlížejícími Smrtijedy šokovaný šum.
„Řekl jsem, zabij ho,“ Voldemortovy oči potemněly a v hlase mu zaznívala výhružka.
Severus zahodil svoji hůlku a s naprostým klidem prohlásil: „Ne.“ Nemohl zabít vlastního otce, nemohl zabít manžela své matky, ať už k němu cítil sebevětší nenávist. Zůstala by sama.
Smrtijedi strnuli. Voldemort vstal, vzal do ruky svojí hůlku a pomalu sešel ze svého trůnu po několika schodech dolů k Severusovi. Zatavil se těsně u něj. Mladý kouzelník vyčkával s neuvěřitelným klidem. Voldemort nečekaně a rychle chytil Severuse za jeho temně černé vlasy a zvrátil mu hlavu do nepřirozeného a bolestivého úhlu. Kdyby Voldemort teď trhnul rukou stranou, zlomil by mu nejspíš vaz. Severus si proti své vůli kleknul.
„Zabij ho!“ zasyčel Voldemort Severusovi do ucha.
„Nikdy!“ odpověděl mu Severus a bolestně zasykl, když Voldemort zvýšil tlak.
„Je to rozkaz a ty ho poslechneš!“ Voldemortův šepot se zabodl do Severusova mozku jako ostrý nůž. Ale i tak mu sklouzlo ze rtů další vzdorovité ne.
„Pak budeš…trpět,“ zašeptal Voldemort a pomalu začal zvedat ruku s hůlkou. „Áááááá!“ vykřikl Voldemort, když ho do boku zasáhlo nečekaně silné kouzlo. Objevilo se trochu krve. Voldemort se otočil proti útočníkovi.
Simon Snape svíral v levé zdravé ruce svoji hůlku a probodával Voldemorta pohledem.
„Nech mého kluka na pokoji! Ty zrůdo!“ zasyčel Simon.
Voldemort pustil mladého Snapea a rozesmál se. Severus si levou rukou masíroval krk a nevěřícně zíral na svého otce. Roky ho nenáviděl, a teď…ho ten nenáviděný a proklínaný otec brání. V Severusovi se cosi pohnulo. Něco hrozně starého, o čem si myslel, že to už dávno zemřelo.
„Tatíček se rozhodl, že spasí synáčka?“ vysmíval se Snapeovi Voldemort. „Tak se ho zeptej na čí straně stojí! Nenávidí tě!“
„Nebyl jsem dobrý otec, já vím, ale to neznamená, že svého syna nemám rád!“ vyštěkl Simon.
Severusovi se zatmělo před očima. Proč mu tohle nikdy neřekl? Proč? Severus sebral svoji hůlku a vstal, rozhodnutý, že nenechá Voldemorta, aby jeho otce zabil. Ani si neuvědomoval, jak pošetilé to rozhodnutí bylo. Jenže se k němu nikdy nedostal. Voldemortův útok narazil na Simonův magický štít, roztrhl ho jako papír a Simono zkrvavené tělo kleslo na podlahu.
„Néééé!“ Severus zachytil svého otce. Na jeho rukou ulpívala jeho krev.
Simon se podíval ne svého syna kalnýma očima, krvácející rty se mu pohnuly, jako by chtěl něco říct. A pak světlo života v jeho očích pohaslo. To slovo, které mu uvízlo na rtech, bylo – synu.
Smrt vlastního otce rukou jeho Mistra otřásla Severusovou vírou ve Voldemortovy ideály. Najednou se na vše díval jinak. Viděl věci, které dřív neviděl. Nebo nechtěl vidět. Byl stále uzavřenější. Už nespal klidně. Ve snech se mu vracela smrt jeho otce, ale i křik umírajících, o jejichž vině, teď pochyboval. Zasloužili si opravdu zemřít? Je tohle opravdu to, co chci? Je to správné? Takové otázky zatěžovaly mysl mladého Snapea stále častěji. Tížily ho a rozežíraly zevnitř.

Albus Brumbál byl považován vždy za výjimečného kouzelníka i muže, za skvělého pedagoga i ředitele, ale rozhodně by se neztratil i jako věštec. Vše, co kdysi o Severusovi tak trochu předpověděl se splnilo. Schopnost milovat i svého otce, který mu ublížil, přivedla Severuse do Bradavic. Byl to šílený a odvážný čin objevit se jednoho večera v Bradavicích, ale zoufalá situace žádá zoufalé činy. Severus Snape přišel za Brumbálem s pokorou, s omluvou, se slzami a s nesnesitelnou bolestí. A Albus Brumbál ho vyslechl a dal mu druhou šanci. Jen těžko by někdo spočítal kolik životů Severusova odvaha zachránila. Jen málo lidí by dokázalo Pánu zla lhát a dívat se mu drze do očí. Severus byl podle Voldemorta ten poslední, kdo by ho zradil. Nikdy ho nepodezříval, ačkoli Lucius Malfoy tušil, že něco není v pořádku. Severus zneužil Voldemortovy důvěry i jeho přesvědčení o vlastní neomylnosti. Mnoho nevinných duší uniklo ze spárů Smrtijedů jen díky včasnému varování, které Brumbál dostal. A pak nečekaně byla Voldemortova moc zlomena. Proti Severusi Snapeovi neexistoval vyjma několika obvinění od různých Smrtijedů a Moodyho rozčileného křiku, že vsadí svoji pověst na to, že Snape je Smrtijed, žádný důkaz. Přesto Severus před soud přišel, přiznal se a…byl zproštěn viny. Největší překvapení však Severuse čekalo po opuštění soudní síně.

„Severusi, Bože, jsem tak ráda, že…,“ Claudii se nedostávalo slov. Její oči se leskly slzami, když sevřela svého syna v náručí.
Severus ji jemně odstrčil a bojoval s touhou políbit ji. Dva a půl roku ji neviděl a přece vzpomínky na jejich společnou noc byly tak živé. Jako by mu je někdo vypálil do paměti. Severus od Claudie odstoupil.
„Chceš žábu?“
Severus se ohlédl. Stála tam malá holčička. Mohly jí být tak dva roky. Měla na sobě roztomile malinkatý hábit a natahovala k němu drobounkou ručičku, ve které svírala čokoládovou žabku. Dlouhé černé vlásky se jí leskly jako havraní peří a rámovaly její bledou tvářičku, v černých očích jí šibalsky jiskřilo a smála se. Severus ustoupil o krok, jako by se té malé bytůstky bál.
„To je…Nefas, Severusi,“ položila Claudie synovi ruku na rameno. „Tvoje…sestra,“ slovo sestra však Claudie vyslovila velice podivným tónem.
Severusovi se rozbušilo srdce, ale nic neřekl, jen přikývl.

Severus sešel po schodech do jídelny. Další báječné ráno doma. Už tři týdny byl s matkou a se svojí…sestrou zpátky na harmondaleském panství. A pořád se neodvážil ke Claudii přiblížit, natož ji položit tu otázku, která ho pálila na jazyku. Claudie nejevila o jeho společnost po sexuální stránce žádný zájem. Věnovala se Nefas. Té podivné malé bytůstce, z které měl iracionální mrazení v zátylku. Instinktivně cítil, že v té holce je něco divného.
Dnes ale Severus už nechtěl dál zavírat oči před pravdou. Musel se zeptat.
„Nefas…znamená latinsky hřích,“ prohodil Severus u snídaně jako by nic.
„Co je to hřích?“ zeptala se Nefas zvědavě.
Claudie děvče ignorovala a hleděla Severusovi do očí. Tušil to. Viděla mu to na očích. A chtěl slyšet pravdu. Svým způsobem na ni měl právo.
„Je jí dva a půl roku, že ano?“ pokračoval Severus co nejlhostejnějším tónem.
Claudie na Severusovu otázku pomalu přikývla.
„Co je to hřích?!“ dožadovala se Nefas odpovědi a kopla Severuse pod stolem.
„Hele, slečinko, tohle si nezvykej!“ utrhl se na ni Severus.
„Já to chci vědět!“
Severus se na tu holku zadíval. Ne, takhle se dvouleté děti rozhodně nechovají.
„Nefas, jdi si hrát,“ řekla Claudie.
„Nechci!“ odsekla holčička.
„Matka ti něco řekla…tak jdi!“ zasyčel na ni Severus.
Nefas na něj vrhla ublížený výraz a odešla.
„Proč jsi ji pojmenovala…takhle?“ zeptal se Severus, když za sebou to škvrně prásklo dveřmi od jídelny.
„Protože…její zplození…byl smrtelný hřích,“ odpověděla Claudie a čekala na Severusovu reakci.
„Ona…ona je…“
„Je to tvoje…sestra, Severusi,“ Claudiin hlas byl nesmlouvavý. Jaké štěstí bylo, že Severus a Simon si byli tak strašně podobní. Nebyl problém vydávat Nefas za Simonovu dceru. Ale Claudie věděla, čí dcera to je, koho jediného mohla být.
„Takže…tehdy…já…když jsme,“ Severus kolem toho chodil jako kolem horké kaše. Nevěděl kudy by do toho hořkého sousta kousnul.
„Nefas je tvoje sestra a přitom zůstane,“ přerušila ho Claudie důrazně.
Severus sjel matku stejně ublíženým pohledem jako před chvílí Nefas jeho. Každému, kdo měl oči, muselo být jasné, čí je to dítě. Ale už se dál k téhle věci nevracel a odvedl téma hovoru jinam.

Severus si rozkošnicky vychutnával horkou sprchu. Sotva mohl uvěřit, že už uplynuly celé dva měsíce. Trochu ho mrzelo, že ho Claudie odmítala. Toužil po ní. Možná mu vyčítala, co se tehdy stalo. Nebo spíš ty následky. Měl malou Nefas rád. Skutečně mu velice rychle to dítě přirostlo k srdci. Až nepřirozeně rychle. Jako by se dotýkala něčeho hluboko v něm. Nefas v sobě měla jiskru, oheň, byla chytrá a věděla, přesně jak dosáhnout svého. Bylo to dítě horké krve a nespoutané povahy, ale uměla být tak okouzlující. 
Severus si jemně masíroval ztuhlé krční svaly. Horká voda mu dopadala na tvář a stékala v pramíncích po jeho nahém těle. Za těch dva a půl roku mu přibylo dalších pár jizev, ale stále byl výstavní kus. Mohli by podle něj vytesat druhého Davida. Ale něco ho na té holce znepokojovalo. Snad to, že se vůbec nechovala tak, jak by se podle něj malé děti chovat měli. Ačkoli nikdy děti neměl, věděl, že Nefas není jako ostatní. Dvou a půl roční dítě, které chodilo s naprostou jistotou, umělo číst a psát a mluvilo skoro jako dospělý člověk? Ne, i když nikdy děti neměl, tohle rozhodně normální nebylo. To musel vědět každý. Kladla chytré a záludné otázky. A co hůř…strašně se podobala své matce…už teď cítil, že ho to k té holce táhne víc, než by mělo. Ale nemohl s tím nic dělat, mohl to jen v sobě dusit a potlačovat.
Severus přes tekoucí vodu neslyšel cvaknout dveře, a tak ho překvapilo, když ucítil kolem svého hrudníku něčí ruce. Něčí? Její! Horký polibek na šíji ho rozechvěl. Jedna štíhlá ruka hladila jeho hrudník a ta druhá zabloudila do jeho rozkroku. Uchvátila je penis a jemně ho začala masírovat. Tiše a toužebně zasténal.
„Jsi rok od roku krásnější, víš o tom?“ zašeptala mu Claudie do ucha a otírala se svými ňadry o jeho záda. Cítil její ztvrdlé bradavky a to ho ještě víc vzrušovalo. 
„Chtěl jsi znát pravdu. Nechtěla jsem ti to říct. Nejprve vůbec, pak ne před Nefas…ale myslím, že máš právo to slyšet,“ šeptala Claudie a pokračovala ve zpracovávání jeho penisu, který velice rychle nabíral na tvrdosti a velikosti. 
„Ano Nefas je náš hřích. Je tvoje, Severusi. Zplodili jsme ji spolu. Ty a já. Myslela jsem, že už nemohu mít děti. S tvým otce se nám už po tobě druhé dítě nepodařilo mít. Ale s tebou jsem otěhotněla hned na poprvé. Chtěla jsem si to nechat vzít, ale…nedokázala jsem to. A narodila se krásná, naprosto zdravá holčička. Je celá po tobě. Myslím vzhledem, ale čert ví, po kom má povahu. Je v ní něco…divného. Na svůj věk je velice vyspělá. Uměla nečekaně brzy mluvit a chodit a další věci. Vyvíjí se až nepřirozeně rychle Občas mě to děsí. Incest mezi takhle blízkými příbuznými jako ty a já, když máme oba velice čistou kouzelnickou krev, je, jak sám vidíš, něco nebezpečného. Ona je jiná,…protože jsme ji zplodili spolu.“ 
Severus Claudii příliš neposlouchal. Blížil se k vyvrcholení a to bylo to jediné, co ho teď zajímalo. Claudie ho přestala dráždit. Zklamaně zasténal, chytil ji za ruku a přitáhl si ji zpátky do rozkroku. Chtěl aby to dokončila.
„Ne, takhle ne, miláčku,“ zašeptala Claudie. „Pojď do postele. Chtěla jsem tomu odolat, ale jak vidíš, nedokážu. Možná se za to budu smažit v pekle, ale nejdřív tě chci.“
„Chceš se mnou další dítě?“ rýpnul si Severus.
„Proti tomu jsem se už pojistila. Jsi nebezpečně plodný hřebec,“ vrátila mu to s úsměvem.
Severus se usmál.
Ani se neobtěžovali utřít. Tak jak byli nazí a mokří, se odebrali ke Claudii do ložnice. Severus položil Claudii na záda a lehl si na ni. Políbili se a on ji začal jemně kousat do krku, líbal ji a laškovně přejížděl špičkou jazyka po její hebké kůži.
„Severusi, Bože…to vynech! Chci to hned teď!“ zasténala Claudie a hledala rukou jeho dvacet čísel dlouhý, tvrdý, horký penis. Když ho našla, pevně ho sevřela a navedla ho na správnou cestu.
„Jdeš na to rychle,“ vydechl Severus, když do ní pronikl.
Claudie spokojeně zamručela. Jednu ruku mu zabořila do vlasů a druhou mu jemně přejížděla nehty po zádech. Pak najednou dala Severusovi nohy na ramena a hlasitě zasténala, když do ní pronikl opravdu hodně, hodně hluboko. Teď chápala, proč se říká, že láska prochází žaludkem, měla pocit, že ho má až v břiše.
Severuse ta inovace příjemně překvapila a taky to dal patřičně hlasitě najevo. Claudie pevně sevřela jeho zadek a tiskla ho ještě víc do sebe.
„Víc!“ vzdychala.
A Severus jako poslušný syn a pozorný milenec zatnul zuby a vydržel, dokud se Claudie nezačala zmítat v mohutném orgasmu. Jemu samotnému se při jeho vlastním vyvrcholení téměř zatočila hlava.
Claudie si spokojeně položila hlavu na jeho hrudník. Jednou rukou zamyšleně přejížděla Severusovi přes třísla. Líbilo se jí, že si je holí. Vypadalo to sexy. Stejně tak jeho dlouhé, hebké nohy perfektně oholené od těch ošklivých, černých chloupků. Na jeho bledé kůži by to ani nevypadalo hezky. Takhle to bylo daleko lepší. Políbila ho na tvář, zavřela oči a usnula.

Když bylo Nefas jedenáct let, táhlo Severusi Snapeovi už na jednatřicátý rok, ačkoli to pro kouzelníka není žádný vysoký věk, zdálo by se, že věkový rozdíl téměř dvaceti let bude nepřekonatelný. Zdání někdy klame.
Nefas se objevila na snídani dost spoře oblečená. Severus se zamračil.
„Kdyby tě viděla matka.“
Nefas pokrčila rameny a odpověděla líně: „Jenže nevidí, protože tu není.“
Severus od toho mladičkého ženského těla raději odvrátil pohled. Na jedenáct byla fyzicky až moc vyspělá. O psychické stránce ani nemluvě.
„Co je k snídani?“ zeptala se Nefas a sedla si na stůl.
Severus po ní střelil pohledem a zavrčel: „Židle je věc, na které se sedí. Na stůl se dává jídlo. Laskavě slez z toho stolu!“
„Ty jsi dneska nějaký nervní, bráško,“ uculila se, ale poslechla ho.
Severus si rozložil Denního věštce, aby se nemusel dívat, jak se jí ve předu rozevírá župan a odhaluje…rozhodně víc než by měl. Na chvíli pocítil pocit viny. Vždyť byl její otec! Měl by k tomu být lhostejný. Jenže to šlo dost těžko. Byl přece chlap tak…Severus se raději začal soustředit na novinové články a pustil tohle z hlavy.
„Co máš v plánu?“ zeptala se Nefas.
„Nic.“
„Co kdybychom se šli vykoupat? Je hezky,“ navrhla s nevinným úsměvem.
„Po ránu je trochu zima, nemyslíš?“ zavrčel Severus.
„Někdo tak horkokrevný jako ty, že si stěžuje na zimu?“ uchichtla se Nefas.
„Co kdyby sis šla sbalit do školy, hm? Zítra odjíždíš.“
„Proč nemůžu chodit do Bradavic? Chci abys mě učil!“ zamračila se Nefas.
„Protože prostě ne.“
„To je dost chabá odpověď,“ natáhla se a sebrala mu noviny. „A dívej se na mě, když se mnou mluvíš!“
Severus se na ni vztekle podíval, ale nedokázal rozzuřený výraz udržet. Župan se jí otvíral ve předu až moc, opravdu moc. Vstal.
„Kam jdeš?“
„Na záchod! To snad ještě můžu, ne?!“ zavrčel.
Celý den se Nefas vyhýbal. To ráno v něm probudilo pocity, které nebyly dobré, kterých se musel za každou cenu zbavit, potlačit je. Večer si pak dal studenou sprchu, aby se zklidnil. Nesměl přemýšlet o Nefas jako o dívce, ženě. Musel si pořád opakovat, že je to jeho dítě. Škody už napáchal až dost jen tím, že ji zplodil. Proč ho nenapadlo tenkrát zajistit nějakou…ochranu? Když ono se to tehdy seběhlo tak hrozně nečekaně a rychle. To ovšem nebyla omluva. Upravil teplotu vody, aby už nebyla tak ledová.
„Víš, že máš, brácha, hrozně pěkný zadek?“
Severus se podíval přes rameno.
„Co tu sakra děláš?!“ vyštěkl nepříjemně zaskočen.
Nefas stála v prosklených dveřích sprchy, v ruce kartáček na zuby a nestydatě na něj hleděla. Děkoval Bohu, že k ní aspoň stojí otočený zády.
„Máš…i to…ostatní…tak pěkné?“ zeptala se ho Nefas tiše, její hlas byl najednou podivně smyslný.
„Zmiz!“ sykl Severus.
„Třeba nechci, třeba se chci s tebou…vykoupat,“ usmála se šelmovsky a pomalu si začala svlékat noční košili. Nejdřív shodila jedno ramínko, pak druhé, pak ji pomalu stahovala dolů, až nakonec dopadla k jejím nohám.
„Co si myslíš, že děláš!“ vyštěkl na ni tím nejvýhružnějším tónem, jakého byl schopen. Celá smečka Smrtijedů, zajatci i Lucius Malfoy před tímhle tónem couvli. Ona ne. Jen se pousmála a v stoupila k němu do sprchy, lehce mu přejela rukou po zádech.
„Tak krásný…,“ zašeptala. Severus neměl kam couvnout. Byl doslova sevřený mezi stěnami sprchy a jejím tělem. Nemohl uhnout. Nemohl se otočit. Nemohl odejít. Nemohl vůbec nic!
Nefas přejížděla svými dlouhými prsty po dvou jizvách podél jeho páteře. Pak se dotkla další, kterou měl pod lopatkou, a nakonec pohladila i tu ze strany jeho hrudníku.
„Bolelo to hodně?“ zašeptala.
Severus se zachvěl. Těžko říct jestli kvůli těm dotykům nebo díky jejímu hlasu, lehce zastřenému jako by byla…vzrušená.
„Běž pryč,“ tentokrát to nebyl rozkaz, ale prosba, zoufalá prosba.
„Nechci. Chci být s tebou,“ odpověděla. Klouzala rukama po jeho pevných svalech, cítila, jak se napínají, jak jsou stažené v křeči.
„Nefas, to co děláš…tohle není správné…jdi pryč.“
„Jsi tak napjatý…tak napjatý. Uvolni se. Nedělám přece nic špatného.“
„Právě že děláš!“ zaúpěl tiše.
Nefas se přitiskla ze zadu k jeho nahému tělu a rukama ho objala kolem pasu. Poněkud hrubě její ruce odstrčil.
„Ještě jsem nikdy neviděla…nahého muže,“ špitla sotva slyšitelně. „A ty jsi tak krásný, bratříčku. Jsi mnohem krásnější než ti kluci, co znám. Jsou tak nemotorní, neforemní, směšní. Nemají ani zlomek tvých půvabů, tvé elegance. Jsou tak dětinští. Ne jako ty,“ šeptala a otírala své nahé tělo o jeho.
Severus zavřel oči a prosil Boha, ač nikdy nebyl věřící, aby se něco stalo. COKOLI! Ale aby odešla, aby…aby…Severus se opřel čelem o stěnu před sebou. Proud vody stékal po jeho těle a její ruce hladily jeho záda. Pak sklouzly na jeho zadek.
„O tomhle se mi vždycky zdávalo. Snila jsem o tom, jak jsi přišel ke mně…neměl jsi…neměl jsi na sobě nic a já se tě mohla dotýkat. Zkoumat a…učit se.“
Ta jedenáctiletá žába se ho pokoušela svést. Bylo to…absurdní…ale byl to fakt. Měl by se otočit a dát jí pár facek. Nejhorší na tom bylo, že pomalu, velice pomalu začínal na ty její doteky reagovat. Cítil, jak kousek po kousku stoupá jeho vlastní vzrušení. Nevěděl, co má dělat. Ale věděl zatraceně dobře, co by CHTĚL udělat. To ale nesměl. Bojoval s tím. Nesměl! Nemohl! Ale tak moc chtěl!
„Otoč se, bráško,“ přitiskla tvář k jeho tělu. Ucítil její horké rty na své kůži, její jazýček, který ho jemně olizoval, její zoubky, která ho nepatrně, laškovně kousaly. „Otoč se. Ukaž se své malé sestřičce. Neměj přede mnou tajemství,“ žadonila.
„To není správné, Nefas,“ na víc se nezmohl.
„A to, co děláš s matkou, správné je? Není to stejné?“ zeptala se.
Severus sebou trhl. Nefas to ucítila.
„Jak to vím? Viděla jsem vás. Viděla jsem, jak jsi ji líbal, dotýkal se jí. Viděla jsem, co jste spolu dělali v obýváku. Stála jsem úplně tiše a dívala se, jak jsi ji ústy…muselo to být pro ni moc krásné. Sténala a vzdychala. Ona směla zajet do tvých kalhot, tam…tam do těch míst, které přede mnou tak sobecky skrýváš. Ona směla a já ne? Copak to je spravedlivé?“
„Tohle není hra, Nefas. Ty vůbec nevíš, co děláš!“
„Ne, mýlíš se, bráško, já vím velice dobře, co dělám. Co chci. Chci to co naše matka. Chci tebe. Chci, abys mě učil, abys se mnou dělal to co s ní. Vždycky poslouchám za dveřmi. Chci to. Slyšíš, chci to!“
„Ne, ne, to prostě nejde. To…nejde. To se nedělá!“
„Jaký je rozdíl v tom, jestli jsem to já nebo ona? Máš ji raději než mě?“
„O to tu nejde!“
„Tam máš?!“ naléhala a začínala zatínat nehty do jeho zad.
„Ne, ale…“
„Tak se otoč!“
„NEFAS! Já nemůžu! Nemůžu ani kdybych…,“ Severus polknul, „chtěl.“
„A ty nechceš? Nechceš svoji malou, nevinnou sestřičku?“ otázala se a pokusila se zajet rukou mezi jeho stehna. Odstrčil ji.
„Nejde o to, co chci nebo nechci…“
„Takže chceš. Že ano?! Chceš mě. Já to věděla! Jsme jeden pro druhého stvořeni…“
„To prostě nejde!“ skoro křičel.
„Bráško, bratříčku, jsi tak krásný, pojď se potěšit se svojí sestřičkou.“
„Já nejsem…nejsem tvůj bratr,“ uklouzlo mu.
Nefas se zarazila. Severus sklonil hlavu. Teď se bude ptát. Měl držet hubu. Bude jí muset odpověď. Claudie nebude ráda.
„Jak nejsi můj bratr? Kdo bys pak byl, kdybys nebyl…,“ její tón byl zmatený, ale pak se jí oči rozšířily poznáním. „Jsi můj otec, že,“ Nebyla to ani tak otázka, jako spíš konstatování faktu.
Severus přikývl. Neviděl, jak se Nefas usmála, ale ucítil, jak se k němu přitiskla ještě víc.
„To já nádherné,“ šeptla. „Miluji tě o to víc. Chci tě ještě víc. Kdo jiný by mě měl mít když ne ty? Patříme k sobě. Jsem tvoje! Jsem z tebe! To je krásné!“
Severus byl zaskočen její reakcí. Ono z toho měla radost! Kde se proboha v té holce brala ta zvrácenost?
„Nefas? Nefas? Severusi? Kde jste?“
„Mám…,“ Severusovi selhal hlas, když její ruka začala hladit vnitřní stranu jeho stehen a pomalinku, nesnesitelně pomalu postupovala nahoru. „Máma se vrátila,“ dostal ze sebe konečně.
„No a?“ pokrčila Nefas rameny.
„Jestli nás tu najde, máme oba strašný malér,“ zašeptal Severus.
Nefas se zdráhavě odtáhla. 
„Tak já tedy půjdu. Ale nerada…,“ políbila ho doprostřed zad a něžně ho kousla. „Tati.“
„Nefas, nikomu neříkej…“
Usmála se a zavřela za sebou dveře sprchy. Sledoval přes rameno její nejasnou siluetu, jak se obléká. Otočit se odvážil teprve, když odešla. Zničeně se sesunul na zem. Jeho napůl ztopořený penis vypovídal nanejvýš výmluvně o tom, jak ta holka byla v té své provokaci a svádění úspěšná. A to jí bylo jedenáct! Severus složil hlavu do dlaní. Ano, bylo jí sakra jedenáct a on byl sakra její otec! Nemůže dopustit, aby…aby mezi nimi k něčemu došlo. Ale že ta potvora věděla, jak na něj. Kdyby se Claudie nevrátila, nechtěl ani uvažovat o tom, co by se mohlo stát. Zvedl se a zavřel teplou vodu. Jeho tělo nepříjemně sevřela ledová voda, ale trochu ho to uklidnilo a jeho penis se zklidnil. Teprve pak se, sice zmrzlý jako drozd, ale už v relativně v pohodě, odvážil vylézt z koupelny a přivítat se Cladií. Naštěstí nic nepoznala.

Když Nefas odjela do školy, myslel si Severus, že bude klid. Opak byl pravdou. Musel na ni pořád myslet. Každý večer, když usínal, myslel na ten večer, kdy za ním přišla do sprchy. Pokaždé ho to vzrušilo tak, že se musel uspokojit. Ale hlavně ho při každé myšlence na ni bodal osten žárlivosti. Byla někde daleko, kde na ni nemohl dohlížet. S bandou cizích kluků, kteří na ni budou civět! Na jeho holčičku! Dohánělo ho to k šílenství. 
„Co je s tebou?“ otázala se ho Claudie jednou večer, když seděli v obýváku.
Claudie pracovala na jednom návrhu, našla si práci jako aranžérka. Vždycky měla skvělý vkus. Severus ho zdědil po ní. Za to Severus seděl v křesle civěl do krbu a zatínal vztekle prsty levé ruky do opěradla křesla. V pravé svíral sklenku vína, ale ani se ho nedotkl.
„Nic,“ odpověděl Severus a položil skleničku na stůl.
Claudie se zvedla a stoupla si za jeho křeslo. Shrnula mu vlasy stranou a políbila ho na krk. Laskala ho. Věděla, že je na krku obzvláště citlivý a má to rád. Prsty Severusovy levé ruky se pomalu narovnaly. Zavřel oči a vychutnával si Claudiinu pozornost. Obešla ho a klekla si mezi jeho roztažené nohy. Severus si vzpomněl, jak mu Nefas říkala, že je poslouchá za dveřmi. Od té doby vždycky používal protihlukové kouzlo. Teď tu ale nikdo nebyl. Jen skřítkové a těm by strach nedovolil vystrčit večer tu svou ušatou hlavu z kuchyně. Severus ale na okamžik zatoužil, aby je Nefas pozorovala. Aby se dívala od začátku až do úplného konce. Claudie ho políbila a Severus definitivně pustil tyhle myšlenky z hlavy. Už pro něj existovalo jen tady a teď. Vášnivě se líbali. Claudie zajela rukou pod jeho košili. Severus se momentálně nijak nesnažil jí to plně vracet. Vychutnával si její pozornost. Jeho čas přijde. Claudie rukou zkontrolovala vybouleninu v jeho kalhotách. Usmála se.
„Není to trochu…nepohodlné?“ otázala se laškovně a začala Severusovi rozepínat kalhoty. „Vždyť se tam musí chudáček úplně mačkat. Nemá potřebný prostor,“ šeptala.
Nadzvedl boky, aby mu mohla stáhnout kalhoty. Claudie hodila jeho kalhoty na zem a přesunula se zpátky mezi jeho stehna. Jen tak letmo přejela přes jeho černé slipy. Zasténal. Pomalinku, velice pomalu začala Claudie stahovat Severusovi slipy kousíček po kousku po bocích dolů. Severus se nadzvedl a Claudie mu je sundala. Je penis trčel do výše v celé své kráse. Claudie se mlsně olízla. Prohrábla Severusovi ochlupení a zadívala se mu do očí. Byl v nich čirý zvířecí chtíč. Claudie si znovu olízla rty a políbila Severuse na hrudník. Pak olízla jednu jeho bradavku a věnovala se jí dokud neztvrdla. To samé udělala i s druhou. Severusovo vzdychání ji strašně vzrušovalo. Bylo to nádherné takhle si s ním hrát. Políbila ho na břicho, jazykem ho polechtala v pupíku. Pak začala líbat jeho nádherně tvarované stehna. Na jejich vnitřní straně byl Severuse obzvláště citlivý. Když se tam její rty přesunuly, sténal blahem. Claudie se schválně vyhýbala jeho penisu, kroužila okolo, ale vždy těsně před cílem uhnula. Severus šílel. Ale dočkal se. Sevřela jeho penis. Byl tak tvrdý a horký. Nikdy se toho nenabažila. Přejela špičkou přes krví nalitý žalud. Severus to přivítal nadšeným sténáním. Znovu obkroužila špičku jeho penisu jazykem, políbila ji a sevřela rty. Její hbitý jazýček vymetl všechny zákoutí. Severus těžce oddechoval a občas hlasitě sténal. Zároveň se snažil přimět ji, aby ho vzala celého do pusy. Jemně tlačil boky proti ní. Zakulatila rty do O a nechala do nich jeho úd vklouznout. Severus se neovládl a vsunul jí ho do úst moc, Claudie se musela odtáhnout, protože se dusila. Přece jen Severusův penis byl pořádný. Položila mu ruku na kyčel a přitlačila ho zpátky do křesla. Pak začala rytmicky pohybovat hlavou nahoru a dolů a přitom se dívala, jak zaklání hlavu, rty měl lehce pootevřené a sladce sténal. Severus zatnul prsty do opěradel křesla, prohnul se v zádech a s hlasitým výkřikem začal plnit její ústa svým semenem. Claudie ho lačně sála, polykala a hltala pohledem jeho orgasmus. Když z něj dostala i tu poslední kapičku, natáhla se a políbila ho na ústa.
„Tohle miluji,“ vydechl Severus, když se jejich rty oddělily. Pak se zadíval na Claudii. Ona z toho ještě nic neměla a oči se jí leskly vzrušením.
„Takže teď já.“ Severus vzal Claudii do náručí a položil ji do křesla. Svlékl si košili. Claudie se usmála. Byl to zvláštně příjemné, když on byl nahý a ona stále ještě oblečená. Severus si kleknul a začal ji pomalu svlékat, líbal ji, hladil. Postupoval pomalu, nešel přímočaře, zkoumal, dráždil, provokoval, rozpaloval ji. Z vlastní zkušenosti věděl, že očekávání toho, co bude, rozpálí jedenáct žen z deseti. 
„Mám pro tebe něco speciálního,“ zašeptal. Jeho hluboký, sametový, lehce zastřený hlas Claudii rozdráždil už jen sám o sobě.
Severus vstal. Claudie si vychutnávala pohled na jeho zadek a ty nohy a záda…sakra ještě nenašla na svém povedeném synáčkovi něco, co by se jí nelíbilo. Opět užasla nad tím, jak nádherného kluka porodila. A jak se ten dareba a chutí aspoň částí těla na chvíli vracel tam, odkud přišel na svět. Severus se vrátil a v jedné ruce držel svoji hůlku a v druhé láhev sladkého likéru. Claudie tázavě pozvedla obočí, ale on se jen tajemně usmál. Lehce mávl hůlkou a Claudie zjistila, že se jí kolem rukou ovíjí hedvábné šátky a pevně připoutávají její ruce k opěrkám křesla. Pak se jí jiný šátek omotal kolem hlavy a zakryl jí oči.
„Ty máš ale nápady,“ usmála se Claudie nažhavená a zvědavá, co si na ni Severus vymyslel.
Severus nalil likér do sklenice a namočil v něm svoje dlouhé prsty. Pak jimi přejel Claudii po rtech a díval se, jak je olizuje. Druhou rukou ji hladil po břiše, stehnech, ale jejím ňadrům a klínu se úmyslně vyhýbal. Claudie do laškovně kousla do prstu. Pak ucítila, jak ji likér kape na ňadra. Severus obešel křeslo a po chvíli najatého očekávání obkročmo nasedl na opěrku křesla, takže Claudie měla ruku mezi jeho nohama, zatímco jazykem slízával sladký nápoj z jejího těla. Claudiiny hlasité vzdechy a sténání ho nenechávalo na pochybách, že se jí to líbí. Totéž zopakoval i s její druhou rukou. Nakonec se přitisknul mezi její nohy, tak aby se kořen jeho penisu otíral o její klitoris. Když dosáhla orgasmu, úplně mu rozdrápala nehty záda do krve, jak se přestala ovládat. Severusovi to nevadilo. Dovedl snášet bolest, navíc byl sám tak vzrušený, že to ani necítil. Bylo jen zvláštní, když si uvědomil, jak mu tenounké pramínky jeho vlastní, teplé krve stékají po zádech a pomalu zasychají. Odvázal ji, vzal do náruče a položil ji na kožešinu před krbem. Roztáhla nohy a on do ní pomalu pronikl. Milovali se divoce a vášnivě. Žádné pomalé oddalování orgasmu, žádná něha, ale čistý, divoký, nespoutaný sex. Claudie byla tak roztoužená, že znovu dosáhla orgasmu. Severus několikrát prudce přirazil a vychutnával si vlastní vyvrcholení.
„Ty zvíře,“ vydechla Claudie.
„Tak nevím kdo z nás dvou je tu zvíře,“ ušklíbnul se Severus, shrnul si zpocené vlasy z obličeje a ukázal jí svoje záda.
Claudie si přikryla pusu rukou. Na Severusově zádech byly dlouhé škrábance táhnoucí se mu od lopatek až skoro do půli zad a zaschlé stružky krve. Claudie přejela něžně rukou po jeho zádech.
„To jsem nechtěla,“ zašeptala.
Severus se usmál.
„Mě to nevadí. Aspoň vím, že se ti to líbilo. Dokud nebudeš kousat při orálním sexu, nemůže mě to rozhodit. Ale dal bych si sprchu, jestli ti to nevadí,“ vstal.
Claudie se dívala, jak odchází a cítila se trochu provinile, že ho tak zřídila. Severus si s tím hlavu nelámal. Doma si od otce jako kluk užil takového bití, že měl práh bolesti trochu posunutý. Takové směšné škrábance ho nemohly vyvést z rovnováhy, obzvláště když mohl s trochou nadsázky říct, že kdysi přežil vlastní smrt. Zamyšleně si přejel rukou po jizvě ze strany hrudníku. Pustil sprchu a vkročil do proudu horké vody. Jeho myšlenky bezděčně zalétly zpátky k Nefas a jeho penis na to reagoval po svém. Severus si prohrábl rukou mokré vlasy a pravou rukou sevřel svoji erekci. Takhle rychle znovu v „provozu“? To nebylo špatné. Pomyslel si pobaveně a jemně začal svůj „zlobivý“ orgán masírovat. Hezky pomalu, beze spěchu, ale nedokončil to. Když už cítil, že to bude, přestal. Vyplul vodu, trochu se utřel a šel za Claudií.
Claudie se právě akorát skláněla a sbírala jejich rozházené kusy šatstva ze země, když ucítila, jak do ní bez varování proniká Severusův tvrdý penis. Překvapeně zasténala, trochu víc se rozkročila a pohlédla na něj přes rameno.
„Ještě nemáš dost?“ vzdychla Claudie a předklonila se. Jednou rukou se opřela o křeslo a druhou našla jeho varlata a ukazováček přitiskla na hráz mezi jeho šourkem a řití. To ho vždycky dokázalo rozdivočit. Jeho mokré, studené tělo se k ní tisklo, zato jeho horký penis do ní tvrdě a razantně zajížděl a pak zase ven a znovu trochu drsně dovnitř. Rukama ji svíral boky tak pevně, že by se vsadila, že tam bude mít modřiny. Ale pramálo jí na tom záleželo. Vzdychala a sténala, když v ní mizel až po kořen a pak zase téměř ven a dovnitř. Po tom co se vydováděl, neměl problém vydržet dlouho, moc dlouho. Jeho levá ruku sklouzla mezi její nohy a jen znásobovala její slast. Její orgasmus přišel nečekaně prudce. Kdyby na něj dosáhla tentokrát, rozdrásala by mu záda snad až do masa. Křičela jako smyslů zbavená. Musela pustit jeho šourek, jinak by mu snad ublížila. A on pořád ještě nebyl, pořád pokračoval. A orgasmus přicházel ve vlnách. Zdálo se, že to trvá věčnost, než zasténal a naplnil její tělo svým semenem. Cítila, jak to teče z ní ven, stéká jí to po stehnech. Severus ho vytáhl ven, kleknul si a pečlivě Claudii jazykem očistil. Pak se zhroutil do křesla. Měl dost. Claudie si mu sedla na klín a přitulila se k němu. Úplně se jí třásly nohy, jako by je měla z rosolu.
„Tedy,“ vydechla, „to byl výkon.“
Severus se usmál. Kdyby tak věděla, co ho tak vzrušilo a na co při tom aktu myslel. Zavřel oči a představoval si, že je to Nefas. Že noří svůj tepající úd do jejího mladičkého, čistého, neposkvrněného těla. Když to nemohl udělat doopravdy, tak si to aspoň představoval. Fantazie ještě nikoho nezabila.
„Nepůjdeme si lehnout?“ zeptal se Claudie, a tak zjistil, že ona už spí. 
„A pak že po tom chlapi hned usnou,“ ušklíbl se. Ale byl pořádně utahaný. Vzal ji do náručí a odnesl do její ložnice. Pak se u sebe zhroutil do postele a spal jako zabitý.

Claudie trochu žárlivě sledovala nadšené přivítání Severuse s Nefas, když se vrátila po ukončené svého prvního roku studia domů. Rovněž se Claudii nelíbilo, že za ten rok ještě víc vyspěla. Bylo jí teprve nedávno dvanáct, ale vypadala aspoň na šestnáct. Studijní výsledky měla vynikající. A trochu se ve škole zklidnila. Ale Claudii se vůbec nelíbilo, jak se dívala na Severuse. A co hůř jak se on díval na ni! Přísahala by, že tu žábu svlíká očima!
Severuse opravdu zaskočila, jak se za ten rok z ní stala ženská. Napadlo ho, jestlipak to už dostala, ale okamžitě si v duchu vynadal. To přece není jeho věc, ale Nefas jako by mu četla myšlenky.
„No, a už jsem dostala měsíčky,“ prohlásila klidně jako poslední závěrečnou novinku, co se během toho roku, co byla ve škole udála.
„To už je z tebe velká holka,“ usmála se Claudie trochu nuceně.
„Ano, už jsem velká holka,“ opakovala to Nefas, zdůrazňovala každé slovo a dívala se Severusovi do očí.
Severus uhnul pohledem.

Trhl sebou a probudil se. Zamžoural do tmy.
„Co chceš, Nefas?“ zavrčel rozespale.
Nefas si sedla na kraj jeho postele a její temné, černé oči jiskřily stejně jako její vlasy. Byla mu tak strašně podobná.
„Stýskalo se mi po tobě,“ špitla.
„Hele, dneska jsi přijela a už chceš dělat maléry?“
Nefas zavrtěla hlavou.
„Tak co je?“ zeptal se o poznání měkčeji.
„Chci si promluvit.“
„O čem?“ zívl.
„O mužích.“
Severus se ušklíbl.
„To bys měla probírat s mámou, ne?“
„Chci to probrat s tebou,“ prohlásila pevně.
„A to to nepočká do rána?“
„Ne.“
„Jde o něco konkrétního?“ zeptal se a otočil se na břicho.
„Jo,“ špitla.
„A můžu vědět o co?“ Chtělo se mu spát, ale neměl to srdce ji nevyslechnout.
„O penis.“
„Vážně si nechceš jít promluvit s matkou?“ zeptal se nejistě.
„Penis mají kluci, takže jsi ta nejkvalifikovanější osoba.“
Zvedl se na loket, prohrábl si vlasy a cítil, že se zcela netypicky červená.
„Nechceš raději takovou pěknou knížku? Tam je to velice pěkně vysvětlené,“ navrhl.
„Nedělej si z toho srandu,“ zamračila se.
„Já si z toho srandu nedělám. Jen nevím, co ode mne čekáš,“ odsekl podrážděně.
„Jen mi řekni, co znamená, že…že si ho kluci honí.“
„A jéje,“ uklouzlo Severusovi.
„Děláš to taky nebo to dělají jen malí kluci?“ pokračovaly vražedné otázky.
„No, jaksi…hele, nechceš změnit téma? Třeba jak přijde na svět dítě, hm?“
„To vím. Prostě ho do ní kluk strčí a je to. Ale holky jednou říkaly o jednom klukovi, že ho viděly, jak si ho honí. Bylo mi blbý zeptat se, co to znamená. Ale ty bys mi to mohl říct, ne?“
„Vážně radši nechceš tu knížku?“ zeptal se Severus nejistě.
„O co jde? Co ti vadí?“ zeptala se Nefas.
„Jde o to, že je to dost…osobní. Tohle je…no, jak bych to řekl… každého chlapa soukromá záležitost.“
„Takže to děláš taky?“
Severus si tiše povzdechl. Teď si pěkně naběhl.
„No…někdy…občas…jo, sakra, je to úplně normální. Dělá to každý!“
„A co to teda děláš?“
Severus pevně sevřel víčka a zavrtěl hlavou.
„Copak tys nikdy…no, jaksi…se nezajímala o…o vlastní tělo?“
„Ráda se dotýkám svých ňader…tohle jsi myslel?“
„Myslel jsem trochu…níž.“
„Ne.“
„Nikdy?“
„Nikdy.“
„Výborně. No, tak…kluci prostě jo a teď jdi spát.“
„Dotýkají se svého penisu? Dotýkáš se ty svého penisu?!“ Nefas doširoka rozevřela oči.
„Řekl jsem spát!“
„Neodpověděl jsi mi!“
Severus vstal z postele, chytil ji za ruku a vyhodil ji ze svého pokoje. Pak se vrátil do postele, ale spát nemohl. Nejlépe by posloužila názorná pomůcka, ozval se hlásek v jeho hlavě. Měl jsi jí to ukázat. Zamračil se.
„Ještě máš nějaký blbý nápad?“ zeptal se nahlas sám sebe. Ale ta představa, že by se ukájel, zatímco ona by se dívala… zarputile ignoroval erekci ve svých trenkách, která se dostavila zároveň s tou myšlenkou. Vyprázdnil si mysl a doufal, že jeho vzrušení nakonec opadne. Jeho erekce však tvrdohlavě přetrvávala. On se zase paličatě odmítal svého penisu dotknout. V hlavě se mu pořád opakovala její otázka: Takže to děláš taky?
„Jaký taky?!“ zavrčel. Mluvila o tom, jako by to byla věc náctiletých a on už jaksi neměl nárok. Jenže pokud se mínil ještě tuhle noc vyspat, bude s tím muset něco udělat. Zajel pravou rukou do svých trenek a vylovil svůj penis ven. Nijak to neprotahoval. Deset zručných, zkušených pohybů a na jeho břicho se snesla sprška horkého semene. Vrátil svůj ochablý, ulepený penis zpátky, ruku si utřel do trenek, otočil se na bok a usnul.

Několik dalších dnů vládlo mezi Nefas a Severusem napětí. Tedy vlastně na ni měl vztek a ona se s ním snažila usmířit, což nebyl dobrý nápad. Když totiž Severus Snape měl na někoho vztek, chtěl ho mít hezky dlouho a ne se hned ráno usmířit. Kdepak chtěl se vztekat aspoň měsíc! Ne lépe dva nebo tři. Cítil se po tom večeru jako blbec a to neměl rád. A aby to nebylo málo, choval se odtažitě i ke Claudii. Prostě musel všem ukázat, že on není žádný hej nebo počkej. On je Severus Snape, on je někdo! Ale nakonec ho to vztekání se a trucování po týdnu omrzelo. Claudie mu řekla, že dokud se bude chovat jako svůj otec, tak si s ním nemá, co říct. A Nefas na něj upírala ta svá kukadla. Nevydržel to. A hned ten večer za ním Nefas přišla.

Ležel v posteli a četl si, když se otevřely dveře a do pokoje nakoukla Nefas.
„Můžu dál?“
Severus zavřel knihu a přikývl.
„Co se stalo?“
„Je mi smutno.“
„Smutno?“
Přikývla.
„Můžu spát dneska s tebou?“
Severus rázně zavrtěl hlavou.
„Nepřipadá v úvahu.“
„Prosím, nechci být v tom tmavém pokoji sama,“ zakňourala.
„Ne, to nepůjde,“ bránil se Severus. Bylo mu jasné, že by to dobře nedopadlo.
„Ale to tátové přece dělají, ne? Že nechají u sebe spát svoji malou holčičku, aby se nebála a nebylo jí smutno.“
Ta ví, jak na mě, pomyslel si Severus.
„Tak dobře. Výjimečně. Ale moc si na to nezvykej. A varuji tě jestli něco…tak mažeš zpátky do svého pokoje.“
Nefas přikývla a vklouzla k němu do postele. Severus zhasl. Přitulila se k němu. Krásně voněl vodou po holení a jeho kůže byla jemná a hebká, svaly pevné a hedvábná látka jeho boxerek příjemně lechtala.
Severus ucítil, jak se k němu přitiskla. Byla tak křehká a zranitelná, nevinná a zároveň ďábelská. Její saténová košilka se otírala o jeho tělo. Kůže na jejích ramenech byla jako nejjemnější samet, ani Claudie neměla takovou kůži, a její vlasy jako černé hedvábí. Jestli dneska usne, tak to bude zázrak. Prý jeho malá holčička, spíš zplodil démona.

Nefas se probudila. Nebo lépe řečeno probudil ji takový velice divný pocit. Severus ležel na boku vedle ní. Byl tak rozkošný ve spánku. Nefas se k němu tiskla a jedno její stehno se dostalo mezi jeho nohy. A odtud pocházel ten podivný pocit. Cítila v jeho trenkách něco velkého, ale ten neznámý dotek ji vzrušil. Pohnula nepatrně nohou a její stehno se otřelo o tu věc jeho trenkách. Musel to být jeho penis, ale Nefas si nikdy nepomyslela, že by to mohlo být tak velké. Teď už zcela úmyslně otírala svoje stehno o jeho penis. Stalo se něco zvláštního. Cítila, jak se ta věc dál zvětšuje a tvrdne. Severusovi dokonce ze spánku unikl slabý sten. Nefas z něj pomalu stáhla peřinu a se zájmem studovala bouli v jeho černých boxerkách.
„Co děláš?“ zašeptal Severus slabě.
„Já nic, ale s tebou se něco děje.“
Severus ji od sebe odstrčil a přikryl se.
„Co se ti stalo?“ zeptala se Nefas.
„To nic. To se stává.“
„Proč?“
Severus si tiše povzdechl.
„Když se muž vzruší, myslím tím sexuálně vzruší, tak jeho…penis ztvrdne a zvětší se. Teprve pak může mít muž se ženou styk.“
„A pak dělají děti?“
„No, třeba. Ale ne vždycky…je dítě tím zamýšleným cílem.“
„Já jsem ještě penis nikdy neviděla. Tedy zahlédla jsem ho jednou z dálky u jednoho kluka, ale nikdy jsem ho zblízka neviděla. Můžu?“ zašeptala Nefas roztřeseným hlasem a přejela rukou Severusovi po břiše. Její ruka se zastavila u okraje jeho trenek a jen špičkou jednoho prstu zajela pod okraj.
„Nefas, to není správné. Tohle ne. Jsi ještě dítě. Na takové věci máš čas,“ Severusovi se mluvilo těžko.
„Nejsem dítě. Nikdy jsem nebyla dítě a ty to víš!“
Severus si uvědomil, že má pravdu. Nikdy nebyla dítě, byla to žena. Možná proto ho tak přitahovala.
„Jen podívat…jen jednou…na chvilku…jedinkrát…jen se podívám,“ šeptala.
Severus cítil, jak jeho vůle pomalu ochabuje, zatímco jeho vzrušení stále rostlo.
„A…neřekneš to…nikomu?“ zeptal se váhavě.
„Ani živé duši,“ slíbila Nefas roztouženě.
Severus stále váhal. Pak si pod peřinou velice pomalu stáhl trenky a hodil je na zem vedle postele. Kupodivu se trochu styděl. Jeho vlastní dcera…ukázat jí čím ji zplodil…bylo to takové divné. Na druhou stranu když jí ho jen ukáže, nemůže to nikomu ublížit, ne? Jenom jí trochu rozšíří obzory. Jen malinko.
Nefas z něj pomalu stáhla peřinu, která sklouzla z postele na zem. V pokoji bylo šero, ale viděla dobře. Jeho ploché břicho, krásné boky, nohy a tu linii černých chloupků, která se mu táhla od pupíku a vytvářela mezi jeho nohama pečlivě vytvarované houští, z kterého trčel do vzduchu jeho penis. Měla hlavu sotva pár centimetrů od toho zajímavého orgánu. Byl štíhlý, dlouhý a jeho špička se leskla. Její pohled padnul o kousek níž na šourek. Pak se odtáhla, aby si mohla vychutnat ten pohled na jeho nahé tělo.
Severus se neodvážil ani dýchat. V pokoji bylo skoro až posvátné ticho. Znovu přiblížila svoji tvář. Cítil na svém penisu její horký dech. A pak se ho dotkla! Jen přejela bříškem ukazováčku po naběhlém žaludu, ale i tak Severusovi unikl roztoužený vzdech.
„Nefas,“ zasténal, když to zopakovala, „řeklo se jen podívat …,“ sevřela ho dvěma prsty a zjistila, že kůžička se dá přes špičku přetáhnout, přičemž Severus nádherně sténal, „…o sahání,“ unikl mu další sten, když pohyb ruky zopakovala, „nebyla řeč,“ dokončil Severus větu, jejíž začátek už dávno zapomněl.
„Penis je moc krásná věc,“ vydechla Nefas. „Líbí se ti to, když se tě dotýkám? Tohle je to „honění“, tohle děláš?“ 
Sevřela jeho penis mnohem odvážněji všemi prsty a ukazováčkem přejížděla po citlivé špičce, na kterou z otvoru vytekla kapka nějaké tekutiny. Líbilo se jí, jak její prst klouzal po vlhkém žaludu a Severus neustále tichounce vzdychal. 
„Ukaž mi, jak to děláš. Ukaž mi všechno,“ prosila.
Jestli si až do této chvíle Severus uchovával aspoň špetku zdravého rozumu a soudnosti, pak to vzalo za své ve chvíli, kdy se její sladké, perfektně vykrojené rtíky přitiskly k jeho penisu.
Nefas zasypávala jeho chvějící se penis polibky. Pak ucítila stiskl jeho ruky na své paži. Trochu ji od sebe odtáhnul, vzal její ruku a sevřel její prsty okolo svého kořene svého penisu. Nefas poněkud váhala, jak moc ho má stisknout. Severus jí mačkal ruku, až jí to bylo nepříjemné. Odstrčila ho a jemně sevřela jeho penis.
„Stiskni ho víc,“ zasténal Severus. Poslechla. 
„Víc!“ jeho hlas přecházel do tichého, vzrušeného šepotu, „neboj se.“
Sevřela jeho penis pevným stiskem. Vzal ji za zápěstí a naznačil ji, že má pohybovat rukou nahoru a dolů. Pomalu pohybovala rukou, jak chtěl, dívala se jak stahuje kůžičku dolů a zpátky, dolů a znovu. Usmála se. Severus jí vycházel vstříc boky. Pochopila a trochu zrychlila tempo. Odměnou jí bylo Severusovo slastné sténání. Držela tempo. Jeho dech byl kratší, rychlejší, mělký, hlavu měl zvrácenou dozadu, oči zavřené, kousal se do dolního rtu. Pravou rukou muchlal prostěradlo, levou její saténovou košilku. Stále držela tempo. Ta holka byla úžasná! Měla talent! Ne, měla to v krvi!!
„Nefasssss,“ zasyčel, „rychleji!“
Udělala oč žádal. Ale ještě chvíli mu trvalo než konečně dosáhl té vytoužené úlevy a s možná až příliš hlasitým výkřikem ejakuloval. Jeho horké sperma dopadlo na její ruku, jeho břicho, stehna. Nefas to užasle pozorovala, jak znovu a znovu vystřikuje. Svírala jeho škubající se penis, dokud z něj nevyšlo všechno. Cítila, jak v její ruce měkne a ztrácí na velikosti.
„Tak z tohohle se narodí děti?“ zkoumala Nefas svoji ruku potřísněnou jeho semenem. Vyplázla jazyk a zvědavě to ochutnala. 
„Je to dobré,“ prohlásila a obrátila pozornost k jeho ochablému penisu. Byl teď o něco menší, měkký a celý ulepený. Začala ho důkladně olizovat a sesbírala i to co ulpělo na jeho těle. Severus přivíral oči jako spokojený kocour.
„Když je tvrdý je hezčí, ale takhle je taky rozkošný,“ konstatovala Nefas.
Severus pozvedl obočí. Ta holka byla fakt číslo. Nefas se přitulila k Severusovi. Bylo jí dobře. Objal ji jednou rukou kolem ramen. Nefas měla hlavu položenou na jeho hrudi, zlehka hladila jeho penis a pak zajela pod něj, aby prozkoumala i jeho šourek.
„Opatrně, tohle je křehká věc,“ sykl Severuse, když ucítil, jak sevřela jeho varlata.
Nefas si ale počínala velice jemně a přitom ho svírala pevně. Najednou ho pustila a zajela si rukou pod košilku. Severus zbystřil.
„Víš, že jsem…úplně mokrá?“ špitla a olízla si prst, kterým se zkoumala.
Severus se otočil na bok a bez většího zaváhání ji pohladil po břiše, pak prsou a nakonec z ní košilku stáhl. Ležela vedle něj nahá, tak dětsky bezbranná a přitom tak žensky krásná. Její štíhlounké, mladistvé tělo, ta báječná, pevná ňadra a dole mezi jejíma nohama ještě ani jeden chloupek – to všechno se mu nabízelo. Severusův penis začal pomalu odstávat od jeho těla. To bylo dobré. To bylo velice dobré! Mohl být na sebe pyšný. Nefas si toho všimla a chtěla se hned ujmout iniciativy, ale Severus jí to nedovolil. Přesunul se nad ní. Políbil ji na ústa, vklouzl jazykem dovnitř. Objala ho rukama, hladila po zádech. Jejich rty se oddělily a pohlédli si do očí. Severus si uvědomil, že měla pravdu. Byly stvořeni jeden pro druhého. 
Velice něžně, bylo to přece ještě dítě, putoval rty po jejím krku, přes hrdlo až na její prsa. Lízal je, líbal, jemně sál bradavky až se postavily a ona mu odpovídala překvapenými, slastnými vzdechy, spokojeným předením jako kočka a svírala rukama jeho tělo. Prozkoumal každičký centimetr její kůže, aby zjistil, co se jí líbí, kde se jí to líbí a jak se jí to líbí. Po nekonečně dlouhé chvíli se posunul dolů. Líbal a laskal ta sametová stehna, hladil a něžně svíral její ňadra. Sama od sebe roztáhla nohy a nabídla se mu. Neváhal ani vteřinu. Jeho teplý, tvrdý jazyk začal obšťastňovat její rozkošné přirození. Dělal to zkušeně, zručně a důkladně. Svíjela se jako smyslů zbavená, křičela tak, že měl strach, aby je Claudie neslyšela. A pak poprvé v životě se její tělíčko rozechvělo ve vlnách mohutného orgasmu. Jestli Claudie byla posledně divoká, tak s touhle malou dračicí se to nedalo vůbec srovnávat. Kdyby rychle neuhnul, snad by mu vyrazila zuby, jak divoce sebou zmítala. Udýchaně na něho pohlédla skrz záclonu svých dlouhých černých vlasů.
„To bylo nepopsatelné,“ pípla tak tiše, že musel napínat sluch, aby ji vůbec slyšel.
Lehl si vedle ní. Schoulila se mu v náručí. Cítil, jak jeho penis tlačí do jejího zadečku, který mu vtiskla do klína. Schválně se o něj otírala. Cítil její vlhkost a skoro z toho šílel.
„Pojď se milovat,“ zašeptala, otočila se k němu a políbila ho na rty.
„To není dobrý nápad,“ zdráhal se.
„Proč? Chci to. Chci tě v sobě,“ šeptala a hladila jeho penis. „Tak velký, tvrdý…a horký. Toužíš po mě? Řekni, toužíš?“
„Bože ano,“ vydechl Severus, když mu ho začala masírovat. Učila se zatraceně rychle.
„Tak pojď,“ šeptala mu do ucha a přitom ho jemně kousala do ušního lalůčku.
„Ne já…je to risk,“ vzdychal Severus.
„Máš strach, že bych byla těhotná?“
Severus přikývl.
„Jsi už žena, už můžeš.“
„Ale já chci, prosím.“
„To ne, já…“
„Tak ho vytáhneš včas,“ přejela mu rty po krku, už taky zjistila, co se mu líbí.
„Ne, je to velké riziko.“
„Umíš se přece ovládat. Vyndáš ho, prosím,“ zakousla se mu do krku s nečekanou prudkostí. Trhl sebou. Kousla ho opravdu hodně. V otisku zubů na jeho krku se objevila krev a jedna kapka mu stékala po krku dolů. Olízla ji. Byla sladká. Zakousla se mu do rány znovu a sála krev jako upír. Severus bolestně zasykl a odstrčil ji. Ještě nikdy ho žádná žena takhle nekousla. Na jejích rtech ulpěla jeho krev. V tuhle chvíli by ho vůbec nepřekvapilo, kdyby ukázala dlouhé špičáky.
„Chci to, Severusi. Chci abys si mě vzal,“ slízla jeho krev ze svých rtů.
„Na to jsi ještě moc mladá. Je ti teprve dvanáct.“
„No a? Kdo má tu drzost tvrdit, kdy jsem připravená na sex a kdy ještě ne? To musím snad vědět já, ne? Je to moje tělo! Já o něm rozhoduji. A já říkám, že ho chci dovnitř. A ty to chceš taky, přiznej to.“
„Ne, to nejde. Jsi moc mladá, moc mladá,“ trval na svém Severus. „Dneska jsme zašli až příliš daleko. Pokud si vzpomínám, chtěla jsi se jen podívat.“
„Tak ještě jednou, hm?“ roztáhla nohy.
Jak by jí mohl odmítnout?
„To je ono!“ vzdychala.
Pronikal jazykem, jak nejhlouběji to šlo. Pak začal špičkou jazyka vypisovat do jejího roztouženého klína abecedu. Pěkně od A. Udělala se při K. Při S po druhé a při W po třetí. Pak se malátně přesunula mezi jeho nohy. Pohled na jeho penis ji ale rychle probral. Vrhla se na něj jako tygřice a začala ho ústy a jazykem zpracovávat. Byla velice vynalézavá. Přejížděla opatrně zuby po jemňoučké, citlivé kůži žaludu. Mrazilo ho podél páteře. Každou chvíli mohla scvaknout zuby a klidně ho i zmrzačit. Potom, jak ho kousla do krku, to nebylo nereálné. Ale dokázala přesně odhadnout hranici mezi slastí a počínající bolestí. Vzala ho do pusy. V té její pusince bylo tak málo prostoru, tak těsno! Jednou rukou třela kořen jeho penisu, druhou hnětla jeho varlata a ústy intenzivně dráždila žalud. Svíjel se jako had. Prudce ho začal vrážet do jejích úst, až se špička jeho penisu téměř dotýkala jejích mandlí. Uvolnila se a nechala ho dělat, co chtěl. Nevydržel to dlouho. První výstřik semene ji zastihl nepřipravenou, chudinka to nezvládla a začala se dusit, ale statečně bojovala a ke konci už sála jako mimino. Vytáhla z něj všechno, olízala i to co jí uniklo, políbila ho na ústa, stočila se v jeho náručí a usnula. Severus zabořil tvář do jejích vlasů a usnul taky.

Severus se ráno probudil sám. Někdy v noci musela odejít. Napadlo ho, že se mu to možná všechno jenom zdálo. Vyhrabal se ze zválené postele a když otočil hlavu doprava, projela mu po levé straně krku bodavá bolest. Přejel si rukou po krku a našel ránu, kolem ní zaschlou krev. Takže se mu to nezdálo. Najednou mu bylo tak nějak divně. Jako by na něj teprve teď doléhaly důsledky toho, co udělal…vlastně udělali. Došel k polici a otevřel skříňku, ve které bylo na vnitřní straně malé zrcadlo. Shrnul si vlasy stranou a prohlížel si tu památku na uplynulou noc. Kousanec na krku byl zcela zřetelný. Perfektní obtisk jejích zubů, okolo něj zaschlá krev a několik tenkých stužek táhnoucí se mu dolů po krku. A jako by to bylo málo, měl kolem celé rány pořádnou modřinu. To nebyla holka, ale upír! Zašmátral rukou po polici a tiše zaklel. Po nějaké hojivé masti ani památky. Obléknul se a šel do koupelny. Snad aspoň tam něco bude. Takhle se nemohl ukázat před Claudií. To by nevysvětlil. Ale ani v koupelně na patře nebylo nic, co by mu pomohlo. Zbývala jen koupelna v přízemí. Seběhl bos jen v trenkách po schodech.
„Co tu strašíš takhle…skoro nahý?“ pousmála se Claudie, když ho uviděla.
Severus se zarazil. Naštěstí jeho dlouhé, černé vlasy ránu zakrývaly.
„Ale…nemáme někde nějakou hojivou mast…něco mě kouslo,“ polopravda je mnohdy účelnější než bohapustá lež.
„Ne, to nemáme. Budeš si ji muset vyrobit. A jdi si něco obléknout, nebo se na tebe vrhnu teď a tady,“ zašklebila se Claudie.
Po té noci, co měl za sebou, neměl ani chuť. Raději se vzdálil.
„Ahoj.“
Skoro zakopnul na schodech.
„Co děláš?“ rozesmála se Nefas.
„Můžeš hádat třikrát!“ zasyčel. „Sháním nějakou mast, protože mě NĚCO kouslo!“
„Ale ne?“ udělala Nefas udivený obličej a pak se rozesmála.
Severus měl najednou pocit, jako když si ho označkovala jako dobytek.

„Co je ti?“ zeptala se Claudie Severuse u snídaně starostlivě.
„Nic,“ zavrčel a pravou rukou si přejížděl po levé straně krku.
„Tebe bolí v krku?“
„Ne,“ odsekl.
„Co je ti, Severusi?“ naléhala Claudie.
„Proč mi sakra musí za každou cenu něco být!“ vyštěkl, vstal od snídaně a odešel.
„Ani se toho jídla nedotkl,“ poznamenala Claudie mrzutě.
„To jsou problémy středního věku,“ prohlásila Nefas znalecky.
„Mlč, jez a nemel hlouposti,“ zamračila se Claudie.

Severus si v koupelně v zrcadle prohlížel krk. Ráno vypadal jako by ho pokousalo divoké zvíře, teď už jen jako že se ho někdo pokusil uškrtit. Nabral na dva prsty mast a pečlivě ji vetřel do rány. Zítra by to už mělo být pryč. Natáhl si trenky a šel do svého pokoje.
„Cítíš se líp?“
Severus na Claudii pohlédl, ale pak pomalu přikývl.
„Chceš společnost?“ zeptala se Claudie.
Severus zaváhal, ale pak znovu přikývl. Vzal Claudii do náruče a odnesl ji k ní do ložnice. Položil ji na postel a lehl si vedle ní. Políbili se. Claudie mu zajela rukou do vlasů. Pak ho vzala kolem krku a přitáhla si ho blíž. Zarazila se.
„Co to tu máš? Co se ti proboha stalo?“ vydechla Claudie a prohlížela si modřinu na jeho krku.
„Ani nevím,“ pokrčil rameny lhostejně a jeho rty hledaly její ústa.
„Ty nevíš? Máš na krku modřinu a ty nevíš od čeho?“ podivila se Claudie.
„Trápí tě to hodně?“ zeptal se Severus.
„No, já bych jen ráda věděla…“
„Chceš se milovat nebo tlachat?“ ucedil nevrle a možná trochu drsně.
Zadívala se na něj.
„Jestli tě obtěžuji, můžeš jít. Nemusíš to dělat…z povinnosti,“ sdělila mu chladně a odvrátila se.
„Povinnost? Myslíš si, že to dělám…to mě tedy znáš hodně málo,“ vstal a zamířil ke dveřím.
„Počkej!“
Severus se zastavil a pohlédl na ni přes rameno.
„Já to tak nemyslela. Jen to vyznělo, jako že to děláš, protože musíš.“
Severus k ní stál zády na půli cestě ke dveřím. Neotočil se, nic neřekl. Dával jí jasně najevo, že nepřiběhne na písknutí. Ale taky neodešel. Čekal, co udělá.
„Omlouvám se, Severusi. Vážně mě to mrzí. Nechtěla jsem se tě nějak dotknout. Já…strašně po tobě toužím,“ zašeptala Claudie, vstala z postele a došla k němu. Přitiskla se zezadu k jeho tělu a jemně ho hladila po hrudi a po břiše.
Ještě chvíli k ní zůstával chladný, ale pak se otočil a políbil ji. Claudie mu prohrábla oběma rukama vlasy a sevřela mu je, jako by mu chtěla udělat culík. Pak je pustila. Sledovala tu kaskádu černých pramenů. Leskly se a vypadaly, skoro jako by žily vlastním životem.
„Mám chuť zkusit něco nového,“ zašeptala mu do ucha.
Severus povytáhl obočí. Jeho typické a časté gesto, které bylo tak neuvěřitelně půvabné.
„Můžu vědět co?“ zeptal se a vydal se na hladový průzkum její šíje.
„Anální sex, hm? Nejdřív ty mě a pak…já tobě, co?“
Severus se zamračil. 
„Nikdy jsem to nezkoušela. A ty? Nejsi zvědavý?“ Claudie mu přejela rukou po hrudi.
„Ani ne,“ pokusil se o úsměv, ale vyšel z toho jen nejistý úšklebek.
„Už jsi to zkoušel?“ zeptala se Claudie.
„Ne a myslím, že bych se bez toho i obešel,“ řekl Severus, políbil jí a pomalu ji strkal k posteli.
„Kdyby se ti něco nelíbilo…můžeme kdykoli přestat,“ ujišťovala ho Claudie.
Severus ji políbil záměrně drsně, kousnul ji do dolního rtu a shodil ji na postel. Claudie se natáhla k nočnímu a vyndala tubu lubrikantu. Pak ji ale Severus přitáhl k sobě a chvíli se jen tak dráždili, mazlili a váleli se po posteli. Jejich vzrušená těla se o sebe otírala. 
Claudie se otočila na břicho a vyšpulila na Severuse svůj nádherný zadeček. Severus poslepu nahmatal pravou rukou tubu, zatímco jeho levá ruka laskala Claudii. Když tubu zmáčkl, ucítil ve dlani chladivý gel. Pohyboval svými dlouhými prsty tak, aby se důkladně potřely tím gelem. Pak po chvilkovém zaváhání zkusmo vsunul špičku ukazováčku do jejího zadečku. Šlo to překvapivě dobře. Claudie byla naprosto ticho, oči rozšířené očekáváním. To napjaté ticho přerušované jen jejich těžkým oddechováním bylo kupodivu daleko vzrušující, než kdyby křičela. Atmosféra by se dala doslova krájet, zalézala pod kůži, elektrizovala. 
Oba byli trošku nervózní. Severus víc než byl ochoten přiznat. Zvědavě zkoumal dosud nepoznanou část jejího těla. Bylo tam dost těsno. Nevěřil, že by se tam mohl vejít. Vsunul prst hlouběji a zase ho trochu povytáhl. Opatrně podél prvního prstu začal zasouvat druhý. I když byly jeho prsty kluzké, myslel si v první chvíli, že ho tam vůbec nedostane. Claudie sotva dýchala. Byl to nezvyklý pocit, ale nebylo to nepříjemné. Severus začal Cladii jemně masírovat levou rukou zadeček. Svírala jeho prsty velice pevně…ne teď cítil, jak se uvolňuje. Získal trochu prostoru a tak vsunul rychle dovnitř i třetí prst. Claudie mu podala tubu. Vzal si ji a položil vedle sebe na postel. Vymáčkl si do ruky další dávku gelu a pomalu si ho nanášel na penis. Krásně to chladilo. Bylo to příjemné. Jeho tři prsty se snažily Claudii uvolnit. Přisunul se těsně k ní a vytáhl prsty ven. Místo nich tam teď pomalu zasouval svůj lesknoucí se penis. Šlo to nad očekávání dobře. Claudie tiše zasykla. Bylo to nepříjemné a pálilo to. Severus si do ní troufl zasunout tak pět centimetrů ze své impozantní erekce. Měl strach, aby jí neublížil. Bylo neuvěřitelné, že to dělali v naprosté tichosti. A o to víc to bylo vzrušující. 
„Víc,“ zašeptala Claudie. 
Severus do ní začal pronikat víc, hlouběji. Byla tak strašně úzká! Pocit to byl nepopsatelný. Nikdy nic takového nezkoušel. Byl ohromený. Claudie bolestně zasykla. Severus zastavil a dál už nešel. Začal se v ní velice pomalu a opatrně pohybovat. Přivíral oči a vychutnával si tu dosud nepoznanou rozkoš. Bylo v tom cosi zakázaného. Jako by tímhle mezi nimi padlo i to poslední tabu. 
Claudie překvapeně vzdychla. Prvotní bolest ustupovala a jejím tělem se začala šířit neuvěřitelná slast. Zcela jasně si uvědomovala Severusův penis ve svém těle, jak se pohybuje dopředu a dozadu. Severus to dlouho nevydržel. Když Claudie uslyšela jeho sténání a ucítila jeho horké sperma ve svém těle, dosáhla sama orgasmu. Severus ho co nejopatrněji vytáhl a lehnul si vedle ní. 
Claudie by mu ráda něco řekla, ale nedostávalo se jí slov. Tak se k němu jen přitulila a spokojeně se usmívala. Ten úsměv Severusovi docela stačil, aby věděl, že se jí to líbilo. 
„A teď já, chceš?“ zašeptala Claudie Severusovi do ucha a laškovně ho kousla. 
Severus váhal. Po pravdě se mu do toho moc nechtělo. Claudie na něm viděla, že tou představou není nijak nadšen. 
„Věř mi, že se ti to bude líbit. Je to neuvěřitelné. Mám to z první ruky,“ pousmála se. 
„Tak jo,“ přikývl, ačkoli si vůbec nebyl jist, jestli to chce podstoupit. Navíc netušil, jak přesně si to Claudie představuje, že …jaksi k tomu dojde. 
Claudie ho políbila na rty. Byla rozhodnutá udělat vše aby toho nelitoval. Potřela si prsty lubrikantem jako prve on a naznačila mu, že se má otočit. Severus si lehl na břicho. Když se ho Claudie dotkla, zachvěl se. Hladila ho po zádech, pak po zadku a po stehnech. Naskakovala mu z toho husí kůže. Nevěděl, co má čekat. Byl napjatý a připravený se kdykoli odtáhnout. Claudie cítila, jak jsou jeho svaly křečovitě stažené. Začala mu jemně masírovat pravou rukou ramena. Trochu se uvolnil. Jemně mu začala zasouvat prst do zadku. Když to uctil, stáhly se jeho svaly a sevřely její prst jako ve svěráku. Měla pocit, že se jí do prstu nemůže ani krev dostat. 
„Uklidni se. Klid,“ šeptala a hladila ho po zádech. „Klid.“ 
Severus by ji sice rád poslechl, ale nešlo to. Celá jeho bytost se tomu vzpouzela a bránila. Claudie s vypětím sil, posunula prst trochu hlouběji, až se dostala k jeho prostatě. Severus zasténal, když se jí jemně dotkla. Přejela po ní znovu a Severus zasténal hlasitěji. 
„Ještě!“ vydechl. Claudie věděla, jak na něj. Nebylo to poprvé, co zneužívala tenhle trik, aby ho dovedla k naprostému šílenství. 
Claudie se usmála, protože cítila, jak jeho rostoucí vzrušení nahrazuje tu křečovitost, jak se pomalu uvolňuje. Roztouženě si třel penis o postel. Vsunula do něj další prst. Tentokrát bez problémů a za chvíli přidala ještě třetí. 
Severus nebyl vůbec schopný uvažovat. Doslova se opékal na plamenech vlastního chtíče. Zuřivě se otíral o postel, rukama muchlal prostěradlo a chvílemi se kousal do dolního rtu. Claudie se natáhla a vyndala svoji tajnou zbraň – malý, realistický, umělý úd. Sevřela mu bok a naznačila mu, že se má přesunout na všechny čtyři, bez protestů udělal, co chtěla. Claudie pomalu vytáhla prsty ven a chystala se udělat to, o čem se jí už několik nocí zdávalo. Vlastně ani netušila, že bude tak snadné ho přemluvit. 
Severus překvapeně vykřikl, když ucítil, jak mu do těla proniká cosi jako teplý, měkký úd. Claudiino tělo se k němu tisklo. Vůbec mu nedocházelo, co se to děje. Prvním impulsem bylo odtáhnout se. Tohle bylo přece tak trapné! Ale jak do něj úd pomalu vklouzával, cítil stále větší příjemný tlak a uvědomil si, co všechno dosud nezná a jaké rozkoše mu mohou poskytnout až do teď neobjevené partie jeho těla. Claudie viděla, že se mu to začíná líbit. Našla jeho ztopořený penis a začala ho masírovat ve stejném rytmu, v jakém posílala umělý úd do jeho těla. Severus se už neovládal. Hlasitě vzdychal a sténal blahem. 
Nefas zatínala prsty do dlaní. Stála za dveřmi a žárlivě poslouchala Severusovy projevy slasti. 
Severus vykřikl, jeho sperma dopadalo na prostěradlo a máčelo Claudiinu ruku.
Nefas za dveřmi si vztekle kousala nehty. Byl její! Její bratr! Otec! Přítel a milenec! Její! Ničí jiný! Neměla na něj žádné právo! Vzala za kliku. Bylo pochopitelně zamčeno. Otočila se a nasupeně odešla do svého pokoje.
Severus otevřel oči , těžce oddychoval. Claudie vytáhla z jeho těla umělý úd a položila na noční stolek. Severus se ohlédl, aby viděl, co to vlastně použila. Bylo to takové divné, ale nemohl popřít, že si užil. Ale kdyby mu řekla, aby si to zopakovali, netušil, co by odpověděl. Bylo to sice úžasné, ale dost při tom trpěla jeho ješitnost a ego. Přišlo mu to trapné a trochu ponižující. Claudie mu jemně masírovala záda.
„Líbilo?“ zeptala se a políbila ho ze zadu na krk, pak jela rty po jeho páteři a zajela jazykem mezi půlky jeho perfektního pozadí. Potěšilo jí, když mu naskočila husí kůže.
„Bylo to…zajímavé,“ odpověděl, otočil se na bok a přitáhl si ji k sobě.
„Když budeš mít někdy chuť, můžeme si to zopakovat.“
„Uvidíme,“ odpověděl vyhýbavě.
Claudie se otočila a přitiskla zadek do jeho klína. Objal ji pravou rukou kolem těla. Zavřela oči a usnula. Severus počkal, až si byl zcela jist, že spí. Pak vyklouzl z postele, natáhl si trenky a odešel do svého pokoje.
Sotva jeho tělo objalo chladivé, saténové povlečení, zavřel oči a usnul, pootevřely se dveře a do jeho pokoje se protáhla Nefas. Chvíli stála u jeho postele a dívala se, jak spí. Svlékla si noční košili a opatrně, aby ho neprobudila, z něj stáhla peřinu. Severus se otočil na druhý bok, ale spal dál. Nefas si ho prohlížela. Sledovala jak se mu zvedá a zase klesá hrudník. Byl ve spánku tak klidný, uvolněný, roztomilý. Jemně zatáhla za jeho trenky a pozorovala jeho reakci. Nic. Zatáhla víc a kousek po kousku je z něj stahoval. Vždy když se zavrtěl, přestala. Nakonec se jí povedlo ho svléknout, aniž by ho probudila. Klekla si vedle jeho postele a nemohla se na jeho nahé tělo vynadívat. Pak se zamračila, když si vzpomněla, že před chvílí se toho krásného muže dotýkala ona! Jak na matku žárlila. S matkou se vždy ochotně pomiloval, ale s ní nechtěl! Že prý je mladá, ts. Tak moc po něm toužila. Dotkla se jeho ochablého penisu. Něco zavrčel a otočil se na druhý bok. Obešla postel, vlezla si k němu a vzala jeho úchvatný penis do úst. Za chvíli cítila, jak v její puse roste a tvrdne až dosáhl svých fantastických rozměrů. Představovala si, jaké to asi je, mít něco tak velkého v sobě. Musí to být božské!
Severus se probudil. Chvíli mu trvalo, než se zorientoval, ale pak Nefas prudce odstrčil.
„Co děláš?!“ zavrčel a přetáhl přes sebe peřinu.
„Nelíbilo se ti to? Nedělám to tak dobře jako matka?“ zeptala se uraženě.
Severus mlčel. Neměl nic, co by jí řekl.
„Užil sis s mámou? Udělala ti to dobře?“ Nefas ho probodávala žárlivým pohledem.
„Do toho ti nic není. A příště nešmíruj!“
„Nemusela jsem vás šmírovat. Ječel jsi tak, že to museli slyšet i skřítkové v kuchyni. Bylo to dobré? Myslíš, že se mnou to takové nebude? Bude to lepší!“
„Jdi spát,“ zavrčel Severus.
„Přišla jsem spát…s tebou. Chci to, Severusi! Nemůžeš mi to odepřít!“ vztekala se Nefas.
„Ale to víš, že můžu,“ odpověděl, vstal, chytil ji za ruku a vlekl ji ke dveřím. Vzpouzela se, zmítala sebou, zakousla se mu do zápěstí a pak sevřela jeho přirození nemilosrdným stiskem. Severus vykřikl, pustil ji a klesl na kolena. Snažil se vymanit z jejího sevření, ale bolest vystřelující do jeho těla ho ochromovala.
„Ty bestie,“ zasyčel mezi bolestným steny.
„Nebylo od tebe hezké, že jsi mě chtěl vyhodit. To nebylo hezké. Jsi zlý,“ šeptala Nefas a zaryla mu nehty do penisu. Zavyl jako zvíře. Pustila ho.
Severus si zajel rukama mezi nohy a opatrně sevřel své podrápané, pohmožděné a bolavé přirození. Nefas se najednou zatvářila provinile. Klekla si před něj a objala ho kolem krku.
„Promiň,“ špitla. „Bolí to hodně?“
„Zmiz!“ zasyčel Severus až se Nefas otřásla. Vstala, ještě jednou se na něj smutně podívala a odešla.
Severus se odbelhal do postele. Ta holka měla ďábla v těle. Jinak si to nedokázal vysvětlit.

Několik příštích dní Severus s Nefas nepromluvil ani slovo, ačkoli se mu všemožně snažila to, co udělala vynahradit. Nařídila skřítkům, aby připravily Severusovy oblíbené kotlety narychlo s volským okem, brambory, ostrou omáčka a k tomu kousek okurky, hořčici a cibuli. Věděl, že to byl její nápad, ale přesto se tvářil, že je vzduch. To, co mu udělala, jí prostě tak snadno odpustit nemohl.

„Vrátím se za týden, tak se pokuste nezbourat dům,“ pousmála se Claudie.
Severus ji políbil na tvář.
„Užij si to.“
Claudie přikývla a přemístila se. Severus se otočil. Nefas stála ve dveřích a dívala se na něj.
„Pořád se na mě zlobíš?“ zeptala se.
Severus si pohrával s myšlenkou, že řekne ano. Ne, po týdnu ho už vztek přešel. Zavrtěl hlavou.
„Můžu spát s tebou, aby mi nebylo smutno? Budu vážně moc hodná.“
„Ne.“
„Dám ti pokoj. Budu vzorná, slibuji,“ škemrala.
„Nedá se ti věřit.“
„Dej mi ještě jednu šanci. Uvidíš, že budu moc hodná.“
Severus mlčel.
„Prosím.“
„Tak dobře. Ale varuji tě, jestli se o něco pokusíš, tak tě předhodím psům.“
Nefas přikývla.

Nefas vešla k němu do pokoje. Severus odložil knihu. Nefas se usmála a svlékla se. Vklouzla k němu do postele a schoulila se do klubíčka. Severus zhasnul a lehnul si na bok. Nefas vtiskla svůj zadeček do jeho klína. Takhle s ním spávala nejraději. Objal ji pravou rukou kolem těla a přitiskl k sobě, zabořil tvář do jejích vlasů. Nefas se zavrtěla a ucítila, jak do jejího pozadí tlačí něco tvrdého. Usmála se a ještě jednou se zavrtěla. Severusovi unikl tichý vzdech. Nefas zavřela oči. Jeho pravá ruka ji hladila pod peřinou po břiše a jeho penis sevřený mezi jejich těly byl stále větší a tvrdší. Trochu se odtáhla a znovu se mu přitiskla do klína tak, aby jeho penis dostala mezi svoje půlky. Pak usnula. Měla svůj plán.

Severus se ráno probudil v posteli sám. Nefas už musela být vzhůru. Vstal, natáhl si trenky a šel na záchod.
„Dobré ráno.“
Severus ji sjel pohledem. Stále ve dveřích koupelny úplně nahá.
„Obleč si něco,“ zavrčel.
„Je mi teplo,“ odvětila.
Severus neměl chuť se s ní hádat. Když se vracel do pokoje, už v koupelně nebyla. 
Celý den strávil Severus ve svém pokoji. Měl nějakou práci. Kdyby mu skřítkové nepřinesli jídlo až do pokoje, zapomněl by snad i na oběd. Když se ponořil do práce, stávalo se, že jídlo pustil z hlavy. Teprve večer sešel dolů do obýváku, aby si dal něco ostřejšího k pití a přečetl si Večerního věštce.
Nefas přišla do místnosti chvíli po něm. Měla na sobě velice krátkou sukýnku a průsvitnou halenku, pod kterou byla vidět její prsa. Neměla podprsenku. Severus polknul a raději se schoval za noviny. Ta holka vypadala až moc sexy. Nefas se rozvalila v křesle naproti němu a vyzobávala z křišťálové mísy s oříšky, kandovaným ovocem a podobnými věcmi mandle. Severus otočil stránku a přitom pohlédl na Nefas. Kousl se do spodního rtu. V pozici jakou zaujala jí viděl pod sukni. Nejednou mu bylo horko a cítil, jak jeho penis tvrdne. Neměla totiž kalhotky! Severus se raději znovu vrátil k novinám, ale bylo mu to houby platné. Boule v jeho kalhotách nabírala na velikosti. Nefas si toho velice dobře všimla, ale tvářila se jako by nic. Přesunula se do jiné pozice, aby měl lepší výhled.
„Co jsi dělal celý den? Člověk tě vůbec nevidí.“
„Mám práci,“ zavrčel zpoza novin.
„Jaké to je v Bradavicích?“ zeptala se.
„Jako v každé jiné škole,“ odsekl.
„Máma říkala, že když se člověk s někým baví, má se na něj dívat.“
„Ty mě budeš…,“ vypěnil, vzhlédl a strnul. Nedokázal od toho výhledu, který mu nabízela odtrhnout oči.
„Přemýšlela jsem, že bych se dala na malování. Docela mě to baví. Mohli bychom třeba zítra zajet do Příčné ulice a koupit stojan. Co ty na to?“ nadhodila téma a bavila se tím, jak na ni zírá, neschopen pohybu a boule v jeho kalhotách už dosáhla úctyhodné velikosti. Nejraději by mu rozepnula kalhoty a postarala se o něj, ale to nebylo součástí jejího plánu. Právě naopak. Tvářila se, že si toho vůbec nevšimla. A že si není vědoma kam jí zírá. Dál plácala nesmysly. Jen ať se podusí ve vlastní šťávě, myslela si.
Severus těžce oddechoval. Zoufale si přál, aby změnila polohu a ještě zoufaleji toužil, aby vstala. Drze mu stáhla kalhoty a…jeho pravá ruka zajela mezi jeho stehna. Tohle se už nedalo vydržet! Schválně si rozepnul kalhoty a vylovil svůj penis ven. Byl přesvědčen, že tomu neodolá. Nefas si toho, co dělá dobře všimla, ale zachovala chladnou tvář. Ovšem vzrušilo ji to. Koutkem oka ho sledovala, jak si ho provokativně hladí. Tak ráda by…ne, jen ať se škvaří!
Severus si ho začal masírovat. Jeho dech těžknul. Nefas začala prohledávat mísu, zda tam nezbyla ještě nějaká mandle a zdánlivě mu nevěnovala pozornost. Přitom jí neunikla ani jediná věc. Bylo to fantastické! Klidně se tady v křesle v obýváku před ní ukájel a ona se tvářila jako by se jen škrábal za uchem! Ale nedopřála mu tu úlevu udělat se přímo před ní.
„Jsem nějaká unavená. Půjdu se vykoupat a spát,“ jako by nic mu dala na tvář sesterský polibek, aniž by zavadila pohledem o jeho chvějící se penis, a odešla.
Severus ji měl chuť rozcupovat na malé kousky. Mrcha! Zasténal a na jeho ruku vystříklo jeho vlastní sperma.
„Ta bestie!“ vydechl.

Když přišel do pokoje, ležela Nefas v jeho posteli a spala. Svléknul se a lehnul si k ní. Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že dnes není nahá. Měla na sobě tenkou, hedvábnou noční košilku. Přitiskl se k ní, ale ona se odtáhla. Jemně se k ní přitulil. Hebká látka se otřela o jeho penis, až tiše zasténal.
Nefas nespala. Když se konečně uvelebil, začala sebou házet, jako by se jí něco zlého zdálo. Přitom se otírala stehnem o jeho penis. Hedvábí ho dráždilo o to víc, že mu bránilo dotýkat se přímo její kůže. Byl zvyklý, že s ním spala nahá. Chtěl se jí dotýkat, chtěl, aby se k němu přitiskla. Nefas cítila jeho erekci na svém těle. Byl tak tvrdý, že jí bodal jako kopí. Prudce se posadila jako by se probudila z nějakého zlého snu.
„V pořádku?“ otázal se jí touhou zastřeným hlasem.
Přikývla.
„Něco se mi zdálo. Bylo to…ošklivé,“ špitla.
Přitáhl ji k sobě. Schoulila se v jeho náručí a nespokojeně se vrtěla, jako by nemohla najít tu nejpohodlnější polohu. Byla skvělá herečka. Hedvábná košilka přejížděla přes jeho vzrušený penis a dohánělo ho to k šílenství. Otočila se k němu tváří a jako by náhodou mu položila ruku mezi nohy, zavadila o jeho penis. Severus zasténal. Potřeboval to. Přitiskl ho k její dlani, ale ona ucukla, místo aby ho začala laskat. To se mu nelíbilo. Takhle se Nefas nikdy nechovala. Našla si pohodlnou pozici a vsunula mu stehno mezi nohy. Byl tak nadržený, že se o ní začal otírat. Cítila, jak s každým pohybem vyhrnuje její košilku, až se konečně dopracoval na její kůži. Jeho penis byl rozpálený a na špičce vlhký touhou. Odtáhla se.
„Nefas,“ zasténal zklamaně.
„Co je?“ podivila se.
„Prosím.“
„Co? Nechápu.“
„Nehraj to na mě. Snažíš se mě dohnat k šílenství? Podařilo se ti to. Tak už nehraj tu netykavku. Já to…potřebuji!“ sténal.
„Ani ne před hodinou jsi si vystačil docela dobře sám. Udělej si to znovu tak,“ sdělila mu chladně.
Severus zavrčel.
„Slíbila jsem přece, že budu moc hodná. Že tě nechám na pokoji. Nechci po tobě sex, tak ty po mě taky nic nechtěj.“
„Nefas, teď jsi zlá ty,“ vzdychl Severus.
Nefas se k němu otočila zády, přičemž znovu zavadila o jeho penis. Severusovi nezbylo než si to udělat sám. Nefas ho poslouchala, vnímala nepatrné otřesy matrace. Tak ráda by mu pomohla, ale ne, ještě ne. Když bude trpělivá, přileze nakonec sám. A udělá vše, co bude chtít – absolutně vše.
Severusovi se trochu ulevilo. Utřel si ruku. Ale byl otrávený. Masturbace byla fajn, ale bylo daleko lepší, když mu to udělal někdo jiný. O řád o dva lepší. Zavřel oči a když usínal zněla mu v hlavě ta její věta: Nechci po tobě sex, tak ty po mě taky nic nechtěj.

Nefas úspěšně dělala vše proto, aby Severus neměl ani chvilku klidu. Provokovala ho a přitom k němu byla chladná, odtažitá. Pořád mu opakovala, že přece slíbila, že bude vzorná. Na to ji Severus nemohl nic říct. Ano chtěl, aby mu dala pokoj, jenže takhle to nemyslel. Chtěl aby po něm nechtěla styk. Ale to pro to ostatní to neplatilo!
Po čtyřech dnech byl Severus tak vydrážděný, že ho vzrušil i pouhý pohled na ni. Noci se pro něj staly utrpěním, když ležela přitisknutá k němu. Přes den se nedokázal na nic soustředit a byl nucen se několikrát denně uspokojovat jako nějaký puberťák. Proklínal ji, nadával, ale strašně po ní toužil.
Nefas ležela v jeho posteli a snažila se ovládnout. Jeho penis na ni dorážel. Byla tak vzrušená, že by se na jejím těla daly smažit vajíčka. Ale musela se ovládnout! Severus byl už nahlodaný. Soudila to podle toho, jak zuřivě skoro až hrubě si o ní teď třel penis. Nechala ho. Ale když byl těsně před vyvrcholením, odtáhla se. Vzteklý sten, kterým mu unikl, ji prozradil, že opět zabodovala. I tenhle večer byl nucen udělat se sám, ač byl tak blízko.
Pátek byl pro Severuse kritický. Byl tak nadržený, že mu stál skoro pořád. Strašně po ní toužil. STRAŠNĚ! Už to nemohl vydržet. Byl přece jen člověk. Hořel touhou. Spalovalo ho to.
Nefas vzhlédla, když vešel do obýváku. Oči se mu leskly vzrušením a vyboulenina v jeho kalhotách byla nepřehlédnutelná. Nefas jako obvykle zaujala provokativní polohu, aby dobře viděl. Překvapilo ji, když ji drsně vytáhl na nohy a přitiskl k sobě.
„Už toho mám dost!“ zasyčel Severus.
„Dělám jen to, oč jsi si řekl. Jsem vzorná. Nic po tobě nechci! Ani slůvkem jsem se o tom nezmí…“
Severus ji umlčel drsným polibkem.
„To bylo pěkné. Ještě,“ zašeptala, když se jejich rty oddělily.
„Šílím z tebe. Není hezké, že mě takhle mučíš.“
„Chceš mě?“ zeptala se ho.
„Strašně…ale…“
Položila mu prsty na rty.
„Tak si mě vezmi. Nač čekáš? Tedy a teď,“ vyzvala ho.
Severus potřásl hlavou.
„Nemám ten lektvar.“
„To je jedno. Už jsem ti řekla, že ti věřím,“ usmála se Nefas.
„Dnes bych se asi nedokázal ovládnout,“ přiznal se Severus.
„Tak ho udělej.“
„Byl by hotový až ráno. Do té doby se zblázním.“
„Já ti pomůžu udržet jasnou mysl,“ zašeptala.
„Nejsem si ale jist…jsi tak mladá…moc mladá…“
„Nejsem už dávno dítě. Nikdy jsem nebyla dítě. Kolikrát ti to mám říkat. Vzešla jsem z tebe a matky. Nejsem jako ostatní. Nemusíš se bát.“
„Ale je ti jenom dvanáct. To není dobré.“
„Miluji tě, Severusi. Toužím po tobě. A pak je to moje tělo, moje rozhodnutí. Já to risknu.“
„Mohli by mě za to zavřít, kdyby se to někdo dozvěděl,“ zašeptal Severus.
„A za to že spíš s vlastní matkou ne? Za to že jsi s ní zplodil mě? Už jsi zašel moc daleko. Není cesta zpátky. Můžeš jen dál.“
„Bože!“ vydechl Severus.
„Bůh s tím nemá nic společného.“
„Jsi ďábel,“ zašeptal Severus a vášnivě ji políbil.
Nefas se od něj odtáhla, rozepnula mu kalhoty a stáhla mu je ke kotníkům. Slipy následovali. Hladila Severuse po štíhlých stehnech. Zajela mu mezi nohy. Rozkročil se. Hrála si s jeho varlaty. Pak sevřela jeho penis, stáhla předkožku až dozadu a začala ho olizovat. Severus sténal nadšením. Tohle potřeboval! Její hbitý jazýček kmital po krví naběhlém žaludu. Špičkou jazyka zkoumala otvor ve špičce penisu. Vyteklo z něj trochu tekutiny. Přisála své rty k té sametové, citlivé kůži a pak ho nechala vniknout do svých úst. Jeho slastné vzdychání jí dělalo dobře. Zvedla oči. Díval se na ni, oči se mu leskly, dýchal mělce a rychle. Začala ho intenzivně sát. Severus byl blahem bez sebe. Po těch několika frustrujících dnech to teď dlouho nevydržel. Přijímala jeho semeno a polykala ho s nevýslovnou rozkoší. Byl tak lahodný! Dala si záležet. Když ochabl a vyklouzl z jejích úst, důkladně olízla, co jí uniklo, a vstala.
„Báječné,“ vydechl Severus vděčně a spokojeně.
Nefas se usmála.

Severus ležel nahý na posteli v jejím pokoji, stočený kolem jejího nahého těla. Spali. Celou noc strávili přípravou toho lektvaru a prokládali to sexuálními hrátkami. Severus otevřel oči. Podle slunce pronikajícího do pokoje bylo přinejmenším poledne. Opatrně se zvedl, obléknul se, přikryl ji a šel zkontrolovat lektvar. Temně fialová barva prozrazovala, že je vše hotovo. Severus cítil, jak ho už jen pohled na ten lektvar a myšlenky, co s ním podnikne, vzrušují. Odměřil si dávku a zbytek uskladnil do skleněné láhve. Doufal, že skřítkové připravili něco k jídlu, jinak tu chátru spráská na jednu hromadu.
Nefas nechtěla čekat do večera, ale Severus trval na tom, že musí něco dodělat. Když se večer objevil ve dveřích obýváku, Nefas se úplně roztřásla vzrušením. Vypadal ještě lépe než obvykle. Na sobě měl bílou košili a černé kalhoty, které byly tak těsné, že se v nich ledacos naprosto zřetelně rýsovalo. Oči se mu leskly chtíčem. Rty měl nepatrně pootevřené. Nemusela se mu dívat mezi nohy, aby poznala, že je pořádně vzrušený. Provokativně si zajela pod sukni, stáhla si kalhotky a hodila mu je k nohám.
Došel k ní a políbil ji. Byl to horký, vášnivý a dlouhý polibek, který ji sám o sobě rozpálil. Prozkoumala rukou jeho rozkrok. Byl pořádně tvrdý a musel se v těsných kalhotách nepohodlně mačkat. Přece ho nenechá takhle se trápit. Začala mu rozepínal kalhoty a zalovila v jeho slipech. Vytáhla jeho božský penis ven. V nedostatečném světle krbu vypadal ještě větší než byl.
„Chci tě,“ zašeptala Nefas.
„Tady ne.“
„Tady a teď. Nevydržím to nahoru do postele,“ vzdychla Nefas roztouženě.
Severus přivíral oči, když se dotýkala jeho penisu.
„Nechceš mít své poprvé ve svém pokoji, trocha romantiky, možná svíčky, večeře?“
„Kašlu na romantiku i na večeři!“ zasténala Nefas.
„Moje řeč,“ vzdychl Severus a svlékl jí tričko.
Nefas mu rozepínala košili a jazykem brázdila jeho pevné břicho a hrudník. Jednou rukou přitom pořád něžně hladila jeho penis. Položil ji na pohovku v obýváku a vyhrnul jí sukni. Jednou rukou jí zajel mezi nohy a druhou hladil její prsa. Roztáhla nohy a upřela na něj vyzývavý pohled. Severus jí stáhnul sukni a sundal si kalhoty i slipy. Nefas se chvěla vzrušením a očekáváním. Konečně dosáhla svého.
Severus si pomalu lehnul na ní. Opíral se o ruce. Přece jen vážil o dost víc než ona. Nefas ho hladila po tváři a omotávala si jeho vlasy kolem prstů. Ucítila, jak ji zašimralo ochlupení jeho přirození a pak se jejich pohlaví o sebe smyslně otřela.
Severus přivíral oči. Byla tak křehká. Měl strach, aby jí neublížil. Jeho malá holčička. Nefas sama nahledala jeho penis a nedočkavě mu ukazovala cestu. Začal do ní pomalu vnikat. Šlo to ztuha. Byla pro něj příšerně úzká. Nefas sebou trhla. Kousek po kousku do ní vnikal. Bolelo to. Nebylo to ani trochu příjemné, i když byla vlhká dost. Pokusila se odtáhnout pánví od něj, ale neměla kam.
Severus viděl, že jí to moc příjemné není. Napadlo ho, že by toho měli nechat. Počkat až bude straší. Patnáct mu přišlo jako dobrý věk. Ne, tři roky by to asi nevydržel. Rozhodně ne potom, co právě okusil to mladé masíčko. Chtěl víc. Políbil ji na rty. Pokusila se usmát. Statečná holka. Taky byla jeho. Narazil na odpor. Zastavil se a vychutnával si ten pocit. Teď, teď to přijde.
„Nefas,“ zašeptal jí do ucha, „teď to asi bude bolet, ale já se budu snažit, aby to nebylo…,“ políbil ji.
Nefas se chtěla zeptat, co to znamená, že to bude bolet. Už jí to bolelo. Jaké snaži…Nečekaně přirazil zadkem. V jednu chvíli si Severus pomyslel, že to snad nepůjde. Její panenská blána kladla nečekaný odpor. A pak to bylo.
Nefas vykřikla bolestí a zaryla mu nehty do zad. Severus ji umlčel polibkem. Kousla ho a pořádně. Mrzelo ho, že jí to bolí. Raději se přestal hýbat. Netušil, jak hluboko do ní může. Nechtěl ji způsobit ještě větší bolest a tak nedělal nic. Nefas vyhrkly slzy do očí.
„Už je dobře,“ zašeptal jí Severus do ucha. „Teď je z tebe žena.“
Nefas přitiskla tvář k jeho tělu. Bolest se šířila jejím tělem a nepolevovala. Severus začal jemně kroužit boky. Snažil se opisovat osmičku. Nefas přestala plakat. Bolest ustupovala a místo ní ji zaplavoval velice příjemný pocit. Severusův penis při pohybu, jaký dělal, vymetl všechna zákoutí jejího těla. Nefas se klidnila a políbila ho, aby mu naznačila, že už je v pořádku. Příjemný pocit sílil. Chtěla víc.
„Hlouběji,“ zasténala.
Severus ji váhavě poslechl. Zasouval svůj penis hlouběji. Nefas se kousla do dolního rtu. Když do ní vnikal nebylo to vůbec příjemné. Za to Severus šílel. Měl co dělat, aby neztratil hlavu. Byla tak hrozně úzká. Byl pro ní přece jen trochu velký. Přesto se mu podařilo ho do ní zasunout celého. Nefas si uvědomovala jeho penis v sobě. Přišlo jí, že je obrovský. Byla úplně plná. Nevešel by se tam už ani centimetr navíc.
Severus začal velice pomalu přirážet. Byl to fantastický pocit. S ničím se to nedalo srovnat. Svírala ho tak pevně! Ještě nikdy se nemiloval s dívkou či ženou, která by byla takhle úzká. Musel být opatrný. Uvědomoval si, že by jí mohl opravdu ublížit. Nefas sykla bolestí, ale při jeho dalším pohybu byla bolest menší. Začínala si na to zvykat. Nebo spíš její tělo si začalo zvykat na tu věc v ní. Po chvíli to už vůbec nebolelo. Jejím tělem se rozlila obrovská slast. Nefas hlasitě zasténala. Severus ji políbil. Nefas ho chytila za zadek a snažila se ho přimět, aby do ní vnikal hlouběji.
„Víc!“ zasténala a když to udělal, odměnila ho sérií dost hlasitých slastných sténání a vzdychání.
Dostával se do ní tak hluboko, že pronikal až do dělohy. Na jeho těle vystoupil ledový pot. Byla to pro něj zkouška sebeovládání. Jen silou vůle dokázal držet tempo, jaké se jí líbilo. Vycházela mu vstříc, svíjela se pod ním jako hádě, ječela škrábala a kousala jako divá. 
Nefas vnímala, jak těžce oddechuje, jeho pot dopadal na její rozpálené tělo. S každým dalším okamžikem o trochu zrychlil tempo. Jeho svaly se napínaly. Zavíral oči, sténal, vzdychal, vyplňoval ji. Dívala se na něj. V jeho očích se objevil takový zvláštní skelný pohled a pak…
„NEFASSSSSSSSS!!!“ zakřičel Severus. Tohle ještě nezažil. Nedalo se to s ničím srovnávat. 
Nefas cítila, jak její tělo naplnil snad litrem svého horkého spermatu. Tam pocit a pohled na jeho orgasmus poslal Nefas k vrcholu. Severus vůbec nevnímal, jak Nefas ječí jeho jméno. Necítil, jak mu rozdrásává záda, kouše ho do ramene. Zarývala nehty a zatínala zuby hluboko do jeho svalů, do masa. Neuvědomoval si vlastní teplou krev vytékající z ran. Dokázal vnímat jen tu božskou rozkoš, která svírala jeho tělo i mysl. Vyčerpaně se z ní svezl na zem. Lapal po dechu. Srdce mu tlouklo, jako by mu chtělo vyskočit z hrudi. Nefas na tom byla obdobně. Ležela na pohovce a nebyla schopná se vůbec pohnout. Jednou rukou hladila Severuse po zpocených vlasech.
„Ještě ,“ zaskučela Nefas.
Severus si přejel po krční tepně, jako by se chtěl přesvědčit, že je pořád na živu.
„Ještě,“ opakovala Nefas.
„Nech mě…vydechnout,“ zašeptal Severus.
Nefas se podívala na jeho rozsápaná záda. Krev byla skoro všude. Ne všechna byla jeho. Nefas zjistila, že na místě, kde byla mokrá skvrna od jeho spermatu byl i flek od krve – její krve. Jeho krev byla v kapkách roztroušen všude a tam, kde se opíral zády o pohovku. Seděli tam dost dlouho na to, aby Severusovi přestaly krvácet šrámy na zádech.
Severus se ztěžka zvedl. Nefas k němu natáhla ruce. Vzal ji do náručí a zamířil po schodech nahoru do své ložnice. Svalili se do postele a něžně se spolu mazlili. Nefas se dostavila na všechny čtyři a vyšpulila na něj pozadí. Chytil ji jednou rukou za bok a druhou do ní zavedl svůj opět tvrdý penis. Nefas zaječela. Vnikal do ní sice o poznání snadněji a méně bolestivěji, za to však ještě hlouběji než před tím. Nefas se úplně rozdivočila. Lehla si na postel a natáhla ruku tak, aby dosáhla mezi jeho nohy. Sevřela jeho varlata a ve chvíli kdy se vždy stáhl, zkoumala jedním prstem jeho vlhký penis, než do ní zase zajel. Rychle přišla na to, že se mu obzvláště líbí, když tlačí prstem na prostor mezi jeho šourkem a řití. Vždycky začal přirážet hlouběji, rychleji a drsněji. Nefas vykřikla a chvíli po ní se udělal i Severus. Nefas se celá třásla. Severus ho vytáhl a využil její pozice, by jí pěkně očistil. Lehli si vedle sebe. Nefas se jako vždy schoulila v jeho náručí. Severus bojoval s návalem únavy. Prohrál.

Severus zamrkla do tmy. Podíval se na hodiny a pak zabořil tvář do jejích vlasů. Spala tvrdě. Tříhodinový odpočinek, však Severusovi stačil na to, aby měl znovu chuť. Nechtěl jí však vzbudit. A tak se díval, jak spí a něžně jí hladil. Jeho holčička. Ne, už ne holčička. Dívka, žena, milenka. Nefas se probudila a její první slovo bylo: „Ještě.“
Severus se nad její nenasytností usmál. Chvíli ji zpracovával, aby se dostatečně vzrušila. Nedalo mu to moc práce. Lehl si na záda a přitáhl ji k sobě. Nejdřív zaváhala, ale pak bystře pochopila, co chce. S tichým syknutím nasedla na jeho do vzduchu trčící penis. Tohle byla poloha jako stvořená pro tu malou dračici. Házela sebou, křičela. Severus si vychutnával fakt, že od něj to nevyžaduje moc úsilí. Hladil ji rukama všude, kde ho napadlo. A taky kde chtěla. Neváhala navést jeho ruku, tam kde stála o laskání. Netrvalo dlouho a jeho penis sevřel další z jejich mohutných orgasmů. Úspěšně mu přitom podrápala hrudník a boky. Severus vypadal, že si snad ani nevšiml. Ještě nebyl. Shodil ji ze sebe a znovu si lehl na ni mezi její stehna. Tentokrát do ní zajel téměř bez větších problémů. Nechtěl to moc uspěchat. Po předchozích vyvrcholení teď vydržel víc, i když byla tak těsná. Přirážel a ona ječela, škrábala a kousala jako nikdy předtím. Dokonce jeho slastným opojením pronikla ta bolest až k jeho vědomí. Chytil ji za ruce a držel ji přitisknutou k posteli. Tentokrát se přestal ovládat i on. Když dosáhl orgasmu, sevřel jí ruce tak pevně, že jí na zápěstích zůstaly modřiny, a kousnul ji do krku. Pak se zhroutil na ni. Nefas hekla pod jeho váhou, ale nic neřekla. Byla spokojená, ačkoli jí to mezi nohama pálilo. Měla dost. Stejně jako on. Zůstali takhle spojeni ještě dlouho, než se z ní dokázal zvednout. Usnul skoro okamžitě. Nefas se stulila v jeho náručí a usnula taky.

Claudie rozrazila dveře Severusova pokoje. Srdce měla až v krku. Vrátila se dřív a v obýváku našla poházené šaty, na pohovce krev. Byla šílená hrůzou. Přece jenom její syn měl dost nepřátel. Co když se jim něco stalo! Teď však stále ve dveřích a s pusou dokořán zírala na ten výjev. Severus ležel s Nefas ve zválené, zakrvácené posteli. Tiskli se jeden k druhému, peřina se válela na zemi, oba byli nazí. Severus navíc vypadal, jako by se porval. Na těle měl mělké škrábance, modřiny a kousance. Že se neporval bylo Claudii jasné. Ne, udělal něco horšího!
„Ahoj, mami,“ špitla Nefas, zamžourala na rozzuřenou, šokovanou Claudii a dloubla Severuse do žeber.
Severus bolestně zaskučel. Bolelo ho úplně všechno. Každičký sval v jeho těle palčivě protestoval proti sebemenšímu pohybu. Vypadal jako by se popral, ale taky se tak cítil. Umínil si, že příště musí té potvoře nějak zabránit, aby ho takhle zřídila. Přiváže jí ruce k posteli a…Severus se zarazil. Jeho pohled se setkal se Claudiiným.
„Výstava se povedla?“ zeptal se Severus. To nebyla vhodně zvolená slova. Claudie vyletěla.
„CO SI MYSLÍTE, ŽE VY DVA DĚLÁTE?!“ zaječela Claudie.
„Milujeme se,“ odpověděl Nefas prostě. Severus jí naznačil, aby mlčela.
„Uklidni se, Claudie,“ radil jí Severus.
„UKLIDNIT SE? UKLIDNIT? TO JE VŠECHNO, CO MI ŘEKNEŠ?!“ Claudie se třásla vzteky a ukazovala na Severuse prstem.
„A co chceš, abych říkal?“ zeptal se Severus unaveně.
„JÁ TOMU NEVĚŘÍM! NEMŮŽU! VÍŠ, CO JSI? VÍŠ, CO JSI, SEVERUSI SENTISI SNAPE?“ ječela Claudie nepříčetně.
„Je skvělý,“ usmála se Nefas.
„TY MLČ TY ZVRHLICE!“ vyštěkla na ni Claudie, ale její oběť byla Severus, „JÁ TOMU NEVĚŘÍM! VÍŠ, JAK SE TOMU ŘÍKÁ? VÍŠ TO? PEDOFILIE! JE JÍ DVANÁCT! A KOLIK JE SAKRA TOBĚ! DVAATICET! DVAATŘICET!“ vřeštěla Claudie nepříčetně.
„Kolik je jí a kolik je mě, vím velice dobře,“ ujistil Claudii Severus chladně.
„JSI ÚCHYL! ANO, TO PŘESNĚ JSI! ÚCHYL! JAK JSEM TĚ VŮBEC MOHLA PŘIVÉST NA SVĚT?! MĚLA JSEM TĚ UTOPIT, UŽ KDYŽ SES NARODIL! MŮJ SYN JE OBYČEJNÝ, NECHUTNÝ ÚCHYLÁK!“
Severus zachovával klid. V tomhle stavu se nemělo cenu snažit s ní mluvit. Tak čekal, až jí dojde dech.
„ZAVŘÍT BY TĚ MĚLI! NE, ZAVŘÍT A VYKLEŠTIT! JAK SI JEN MOHL? JE JÍ DVANÁCT A NAVÍC JE TO TVOJE DCERA! TO SE ANI TROCHU ZA SEBE NESTYDÍŠ?! ANI TROCHU?!! JE MI Z TEBE NA NIC! ZVRACET SE MI Z VÁS DVOU CHCE! TA HOLKA JEŠTĚ DNESKA PŮJDE DO INTERNÁTU! A TY…TY…TY MI NECHOĎ NA OČI! TY PEDOFILNÍ ÚCHYLE! MĚLA BYCH TI HO UŘÍZNOUT! TY…TY…TY…“ Claudii došly nadávky, hlas jí přeskočil o oktávu výš, pak zachraptěla a rozkašlala se.
Nefas se vyděšeně tiskla k Severusovi. On vypadal, že se ho to vůbec netýká.
„Už jsi skončila?“ zeptal se Severus Claudie klidně.
Claudie vytasila hůlku a namířila ji Severusovi na hrudník. Nefas se přitiskla k Severusovi tak, aby ho chránila tělem. Severus si povzdechl.
„Vážně to musím dělat?“ otázal se otráveně.
Claudiina ruka s hůlkou se zachvěla. Věděla, že proti němu nemá šanci. Sklonila hůlku.
„To je lepší. Možná bychom si mohli promluvit jako lidi,“ Severus si promnul ucho. „Z toho tvého jekotu by jeden ohluchl. Jestli mi něco chceš říct, tak na mě laskavě neřvi.“
„Kde se v tobě bere ta drzost…ta nestydatost…víš, co jsi udělal? Ty to snad ani nechápeš? Přišel jsi o rozum nebo co?“ vztekala se Claudie už tišeji.
„Já vím moc dobře, co jsem udělal. A o rozum jsem rozhodně nepřišel,“ ucedil Severus.
„Nefas, jdi pryč!“ nařídila Claudie.
„Ne, zůstane. Má právo slyšet, co mi chceš říct.“
Claudie Severuse probodla pohledem.
„Chtěla to taky,“ pokrčil rameny Severus. „Vše, co chceš mě, můžeš říct i před ní.“
„Jak jsi mohl, Severusi? Copak nemáš ani trochu morálky? Soudnosti? Ani trochu se nestydíš?“
„Nemyslím, že bych měl méně soudnosti než ty. A pokud mě paměť neklame, když jsme spali spolu, tak o morálce nepadlo ani slovo,“ ušklíbnul se Severus.
Claudie otevřela pusu a zase ji zavřela.
„Žárlí,“ špitla Nefas Severus do ucha.
„Odcházím!“ prohlásila Claudie. „Vy dva si tu můžete vesel pelešit dál. Nenechte se rušit!“
Dveře se Claudii zabouchly před nosem. Vztekle zalomcovala klikou.
„Okamžitě toho nech, Severusi Sentisi Snape! Já jdu pryč! Nebudu v tomhle hnízdě neřesti ani o vteřinu déle!“
„Co ti vlastně vadí?“ podivil se Severus.
„Vadí? Vadí mi, že jsi tak nadržený, že VOJEDEŠ I DVANÁCTILETOU HOLKU!“ zaječela Claudie.
„Máš vskutku uhlazený slovník. A to jsem si myslel, že na urážky byl expert otec,“ zavrčel Severus.
„Otec by tě umlátil, kdyby věděl, co z tebe vyrostlo!“ vyprskla Claudie.
„Umlátil by i tebe, kdyby měl možnost,“ zašeptal Severus temně.
Claudie lapala po dechu a snažila se vymyslet nějakou další urážku.
„Myslíš si, že jsem si za tebe našel náhradu, viď? Copak jsem tě někdy zanedbával?“
„Jo, tak ono trvá díl?! V kolika si ho do ní strčil, co? Pochlub se! Kolik jí bylo?!“ zařvala Claudie.
„Dneska poprvé,“ odpověděl Severus klidně.
„A to ti mám věřit?“
„O co ti jde, Claudie? Sama víš, že to není normální dítě, tak…“
„Ty nejsi normální, Severusi. Nestačilo ti, že jsi…že jsi mě?! Musíš to prostě dělat i se svou dcerou?“
„No, jasně hoď to celý na mě!“ vyštěkl Severus. „Byla jsi na to celá žhavá! Tak teď ze sebe nedělej oběť mého zvráceného chtíče! Chtěla jsi to! Nejednou jsi za mnou přilezla! A co ten večer u tebe, hm? Jako debil jsem ti držel! A pak kdo z nás dvou je větší úchyl!“ Severus odstrčil Nefas a vstal z postele. Jeho tělo vypadalo opravdu ošklivě.
Claudie mlčela. Vlastně to tušila už dlouho, že mezi těmi dvěma je něco víc než jen přátelství či jakási otcovská láska. Ale teď, když se jí potvrdilo…ano, žárlila. Byl to její syn a ta malá zrůdička, kterou spolu zplodili, jí ho brala. Claudie se zahleděla na jeho tělo. Měla na Nefas vztek. Jak si ta mrcha dovolila jejího Severuse takhle zřídit?
„Nefas, jdi do svého pokoje,“ Severus po Claudii vrhl vzteklý pohled. „Chci si promluvit mezi čtyřma očima,“ řekla mu tiše.
Severus na Nefas kývl. Dveře se odemkly. Nefas jen neochotně odešla a na odchodu Severuse před matkou schválně políbila. Když osaměli, zavládlo tíživé ticho.
„Omlouvám se.“
Severus byl ale příliš naštvaný, než aby to hodil za hlavu. V jeho očích se vztekle blýskalo.
„Ano, žárlím. Kdo by nežárlil? Není snadné smířit se s tím, že spíš i s jinou. Notabene když je o dvacet let mladší než ty a jeho naše dcera.“
Severus mlčel. Claudie bezradně rozhodila rukama.
„Co ještě chceš slyšet?“
„Třeba co hodláš dělat,“ zavrčel Severus.
„Nevím,“ pokrčila rameny. „Záleží na tobě.“
„Na mě?“ pozvedl tázavě obočí?
„Jestli mi odpustíš,“ špitla Claudie.
„Zeptej se mě za dvě, tři hodiny. Zatím mám příliš velký vztek, než abych to věděl.“
Claudie znejistěla a pak uviděla v jeho očích tu lišáckou jiskru. Dělal si z ní legraci!
„Podrápala tě pořádně.“
„To mi povídej,“ ušklíbnul se.
„Bolí to?“ Claudie došla k Severusovi a přejela prstem po podrápané hrudi.
„Cítím se, jako by se přes mě přehnalo stádo kentaurů,“ postěžoval si.
„A můžu ti nějak pomoct?“ zeptala se Claudie. Rty měla jen kousek od jeho.
„Myslím, že…ano,“ políbil ji.
„Za deset minut v koupelně? Vezmu nějakou hojivou mast, hm?“
„Za pět, nerad čekám.“
Claudie se usmála.

Severus vzdychal rozkoší. Svíral její pevný zadeček, přirážel tvrdě a divoce, což Claudie hlasitě oceňovala. Svírala mu varlata a přirážela proti němu. Byli perfektně sehraní.
„To je on. Ano! Ano!“ vzdychala Claudie. „Severusi!“
Severus zavřel oči. Cítil, že už to dlouho nevydrží, ale doufal, že by to mohl ještě aspoň o kousek natáhnout. Nechtěl to už skončit.
Nefas seděla na okraji postele a z těsné blízkosti pozorovala, jak Severus posílá svůj penis do Claudie. Bylo to úžasné divadlo. Mizel v ní až po kořen a zase se objevoval. Zakláněl hlavu a sténal, jak se snažil ovládnout svůj blížící se orgasmus. Nefas ho pohladila po rameni a pak se přesunula za něj. Přejela mu jazykem po páteři od shora až dolů. Severusovi naskočila husí kůže. Nefas se stáhla.
„Ne,“ uniklo Severusovi.
A tak se Nefas vrátila. Šmejdila jazykem po jeho zadku, mezi půlkami a občas olízla i jeho varlata pevně sevřená Claudiinou rukou. Hladila ho po stehnech a zádech. Občas ho jemně kousla.
Claudie se svíjela v přicházejícím orgasmu, když Severus vydal osvobozující výkřik a Claudie cítila, jak do ní proudí jeho semeno. Měli orgasmus téměř současně. Severus ho vytáhl a Nefas mu ho začala olizovat od směsy jeho spermatu a Claudiiných šťáv. Severus se svalil na záda a snažil se popadnout dech. Nefas mu však nedala pokoj. Chtěla taky a neustále dorážela na jeho ochablý penis. Po pár minutách skutečně uspěla a Severusův penis začal zase tvrdnout a zvětšovat se. Nefas ho zpracovávala dokud nedosáhl svých obvyklých, ohromných rozměrů. Pak hbitě na to dvacet čísel dlouhé kopí nasedla. Severus ji jednou rukou chytil za ruce, aby se uchránil před škrábanci, a druhou ruku nechal bloudit po jejím těle. Claudie se chvíli dívala a pak využila toho, že leží v takové skvělé pozici a přistrčila mu svůj klín. Severus nezaváhal ani na chvíli a jeho jazyk si začal s ní pohrávat. Claudie sténala. Byl zatraceně dobrý! A zkušený!
Severus těžce oddechoval a přivíral oči. Boky přirážel proti Nefas. Bylo to úžasné! Jazykem obšťastňoval Claudii, zatímco jeho penis byl uvězněný v uzounké Nefas, která na něm divoce rajtovala a vyloženě ječela rozkoší. První svého dosáhla Claudie, chvíli po ní Nefas a Severus si to vychutnal až jako poslední. Nefas s úsměvem přijímala jeho horké semeno, cítila, jak z ní vytéká. Stékalo mu to zpátky po penise na ochlupení. Nefas se z něj ale pořád nechtělo. Jeho ochablý penis byl dál pevně sevřený v jejím nádherném, mlaďoučkém těle. Jemně se na něm pohupovala. Claudie se se Severusem něžně líbala. Najednou Nefas překvapeně vykřikla. Severus se usmál. Jeho penis v ní po pár minutách začínal znovu nabírat sílu.
„To je divoch,“ zasmála se Nefas. „Ani nepotřebuje moc odpočinku.“
Claudie naznačila Nefas, že je čas vyměnit si místa. Nefas si užívala dovednosti Severusova hbitého jazyka a Claudie dováděla na jeho klíně. Obě se udělali dřív než on. Claudie z něj slezla. Nefas si lehla na záda a Severus vniknul do jejího roztouženého těla. Pot z něj tekl doslova proudem. Claudie fascinovaně sledovala ty dva. Žárlila. Za tu krátkou chvíli se dokázali sehrát, jako by spolu spávali už měsíce. Měla dojem, že Severus se miluje s Nefas raději, protože ta holka pro něj byla úzká a to mu dopřávalo obzvláště intenzivní dráždění a o to větší rozkoš. Přesto se na ně ráda dívala. Skoro vždy se milovali divoce. Severus se přitom úplně přestával ovládat, a ačkoli vždy Nefas držel ruce, aby ho nemohla podrápat, odnášel si vždycky nějaký ten kousanec. Pravdou bylo, že Nefas od něj zase měla modřiny a čas od času i ten kousanec. Byli jako dvě divoká zvířata.
„Claudie,“ vzdychla Nefas, „ke mně!“
Claudie se přesunula k její hlavě. Nefas vystrčila jazyk a naznačovala, co chce. Severus pak jen fascinovaně sledoval, jak Nefas líže Claudii. Jen ten pohled ho prudce vystřelil na vrchol. Nefas se na něj trochu vyčítavě zahleděla, protože z toho nic neměla, ale vzápětí dostala svoje uspokojení, protože ho vytáhl a zaútočil na její přirození svým jazykem.
Severus se unaveně rozvalil na posteli. Jeho dnešní výkon nepochybně byl hodný zápisu do knihy rekordů. Ale dostal jen pár minut na vydechnutí a už se Claudie opět snažila přivést jeho penis k životu. Zpočátku se mu nechtělo, ale pod Claudiiným zkušeným zpracováváním se ten orgán znovu dostal do formy. Severus tomu ani nevěřil. Byl přesvědčen, že se mu už nepostaví. Claudie mu nastavila zadeček. Nemusela říkat, co chce. Bylo mu to jasné. Začal ho pomalu soukat do jejího zadečku. S Nefas nikdy anální sex neprovozoval, protože by ji zcela jistě zranil. Za to s Claudií si tuhle rozkoš čas od času dopřál. Nefas to se zájmem sledovala a laskala přitom Claudii, takže dosáhla orgasmu dřív než Severus.
„Chci to, chci tvoji sladkou smetánku, až ti to přijde,“ zašeptala Nefas.
Severus jí vyhověl. Těsně před vyvrcholením ho opatrně vytáhl a Nefas ho uchvátila do své pusy. Jen chvilinku ho sála a už byl. Nechali ho na pokoji a vrhli se na sebe. Severus si vychutnával pohled na to, jak se Claudie s Nefas vzájemně laskají. Ale Nefas chtěla Severuse. Nakonec se stejně vrátila k němu a vzala jeho ulepený, zvadlý penis do pusy. Severus oceňoval její snahu, ale pochyboval, že byl ještě něčeho schopen. Vždyť tu takhle řádili už pořádně dlouho. Nefas se zajiskřilo v očí a Severusovi zatmělo před očima, když sebou jeho penis škubnul a za tenhle večer se už po několikáté postavil. Už nebyl sice tak tvrdý jako předtím, ale stačilo to. Nefas si ho osedlala a po několika minutách se vyměnila s Claudií. Takhle se na něm střídaly. Pak Nefas zatoužila po změně polohy a vystrčila na něj zadeček. ale i tentokrát se po chvíli s Claudií vyměnili. Severus byl už vyřáděný, takže teď vydržel pořádně dlouho. Claudie s Nefas si pěkně užili, než se Severus konečně udělal. Claudie byla ráda, že mu to přišlo zrovna v ní. Vyčerpaně se na ni zhroutil. Teď už ale opravdu dál nemohl. Nefas mu něžně olízala penis, pak se schoulila se zadečkem v jeho klíně, jak to měla ráda, a usnula. Claudie se k němu přitiskla ze zadu, jemně ho hladila po vlasech a dívala se, jak totálně odrovnaný tvrdě spí.

Severus se probudil. Netušil kolik je hodin. Do pokoje ale svítilo slunce. Mžoural před sebe. Jeho utahané tělo bylo sevřené mezi dvěma nahými ženskými těly. S chutí by takhle zůstal, kdyby se mu nechtělo na záchod. Vymanit se z jejich sevření a neprobudit je, byla zkouška jeho obratnosti. Vstal a pomalu se malátně vydal na záchod. Zvednul prkýnko a když se dotknul svého penisu, a ten dost přecitlivěle zareagoval, poznamenal: „Taky toho máš dost, co?“ 
Dal si ještě sprchu a namazal si odřené vnitřní strany stehen mastičkou. Takovou noc tedy ještě nezažil. Chvíli se díval na svůj penis a pak se ušklíbnul: „Máme oba štěstí, že za dva týdny začíná další školní rok. Jinak by nás ty dvě uštvaly.“ 
Severus si byl jist, že po tomhle nebude mít následující deset měsíců na sex ani pomyšlení. Uspokojit ty dvě dračice bylo přece jen trochu náročné. Obzvláště Nefas mu dávala zabrat. Prohlédl si kousanec na rameni a další dva na krku. Když na ně nanášel hojivou mast, říkal si, že jediná cesta je opravdu tu holku přivázat k posteli. Pak se vrátil do pokoje. Chvíli zůstal stát ve dveřích a díval se na ně. Ležely na jeho posteli schoulené, spaly a na tváři měly spokojený úsměv. Mohl být na svůj heroický výkon právem pyšný. Jen se před nimi musí dneska někam schovat. Další takovou noc by nemusel přežít. Najednou se začal tiše smát, protože ho napadlo při pohledu na ta dvě nahá stvoření v jeho posteli, že jsou vážně rozkošná rodinka. A šel spát do jednoho z pokojů pro hosty.

Konec

Komentáře

Na těchto stránkách nevzniklo nic za účelem zisku. Kánon originálních děl je majetkem jejich právoplatných autorů. Na druhou stranu všechno ostatní je majetkem naším, proto nešiřte nic z těchto stránek bez souhlasu autora.
Design by D.J. Orlovský