Fantasmagorium

Real Person Fic & Real Person Slash

Název: Čiň čertu dobře...
Autor: D.J.Orlovský
Hlavní postavy Jason Isaacs/ Annie
Shrnutí: Kam čert nemůže, vždycky nastrčí ženu. A proto čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.
Poznámka: Dopsáno v září 2008

Název: I am Golux II. The only Golux under your skin
Autor: D.J. Orlovský
Spoluautor: golux
Hlavní postavy: Jason Isaacs/ Golux
Shrnutí: „Láska je plamen, který zahřívá, vášeň je požár, který ničí.“ (J. Vrchlický)
Poznámka: Věnováno mojí skvělé kamarádce golux
Použita písnička Only time od Enyi
Děkuji golux za beta read a bedrníce za famózní překlad dialogů.
Povídka navazuje na I am Golux. The only Golux in the world
Dopsáno v červenci 2008

Název: Improvizace    originál
Autor: Ravenna C. Tan
Překlad: bedrníka
Hlavní postavy: Jason Isaacs/Alan Rickman a tak trošku Snape/Lucius
Shrnutí: Obyčejná improvizace může jednoho zavést na zajímavá místa.
Poznámka: Narážky na přijímací rituály formou výprasku, které se v povídce objevují, odrážejí tradice britských internátních škol. V Bradavicích se sice, pokud víme, nic podobného nekoná, ale na jiných britských internátních školách ano, a oběma hercům by to bylo známo.

Název: I am Golux. The only Golux in the world
Autor: D.J. Orlovský
Hlavní postavy: Jason Isaacs/ Golux
Shrnutí: Bojíte se vzlétnout?
Poznámka: Věnováno mojí skvělé kamarádce golux
Použita písnička Baby od Melody club
Děkuji golux za beta read a bedrníce za famózní překlad dialogů.
Dopsáno v roce 2008

Na těchto stránkách nevzniklo nic za účelem zisku. Kánon originálních děl je majetkem jejich právoplatných autorů. Na druhou stranu všechno ostatní je majetkem naším, proto nešiřte nic z těchto stránek bez souhlasu autora.
Design by D.J. Orlovský